مسدود کردن یک IP توسط سی پنلجهت بلاک کردن (مسدود کردن) یک آی پی در سی پنل طبق این راهنما عمل کنید:

1. از قسمت Security بر روی IP Deny Manager کلیک کنید.

2. IP یا رنج (IP Range) ای که میخواهید مسدود شود را در کادر وارد کرده و دکمه Add را فشار دهید.

* IPهایی که میخواهید بلاک کنید باید به یکی از صورتهای زیر باشند:منبع : http://www.persianhostingtalk.ir/thread180.html