نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 8

موضوع: در خواست راهنمایی برای کادر بندی این هک در پست بیت

 1. #1
  تاریخ عضویت
  Mar 2012
  نوشته ها
  59
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پیش فرض در خواست راهنمایی برای کادر بندی این هک در پست بیت

  با سلام دوستان من هک OS/Browser Display in Postbit رو نصب کردم ورژن 103 ولی نمی دونم چطوری باید تو پست بیت بهش کادر اضافه کنم ممنوم میشم اساتید راهنمایی بفرمایند
  با سپاس

  اینم کد پست لاجستیک من

  کد PHP:
  {[replacer_a]<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}">
  <!-- 
  see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->

      <
  div class="posthead">
          <
  vb:raw template_hook.postbit_start}
              <
  span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
                  <
  vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if>
                      <
  span class="date">{vb:if condition="$show['announcement']">
                  <
  vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
                      <
  span class="date">{vb:else />
                  </
  vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
              </
  span>
              <
  span class="nodecontrols">
                  <
  vb:if>
                      <
  a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
                  
  </vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
                  <
  vb:if>
                  <
  vb:if condition="$show['moderated']">{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
                      <
  input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" />
                  </
  vb:if condition="$show['inlinemod']">
              </
  span>
          <
  vb:if>
      </
  div>
      <
  div class="postdetails">
          <
  div class="userinfo"><br>
  <
  div class="postinfo-up"><dt><center>
              <
  div class="username_container">
              <
  vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if>
                      {
  vb:if condition="$post['userid']">
                  {
  vb:raw memberaction_dropdown}
              <
  vb:raw post.onlinestatus}
                  <
  span class="username guest">{vb:else />
              </
  vb:raw post.musername}</span>
              </
  div>
              <
  span class="usertitle">
                  {
  vb:if>
              </
  span>
              <
  vb:raw post.usertitle}
                  <
  span class="rank">{vb:if condition="$post['rank']">
              </
  center></vb:raw post.rank}</span>
  </
  dt><dd></dd></div>
              {
  vb:if>
                          <
  vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
  <
  div class="postinfo-down">
          <
  center>    <dt><a href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">


  <!-- 
  Avatar Specific Start -->
      <
  table cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
         <
  tr>
             <
  td><img src="http://www.$$$$$$.ir/images/omidx/post_top_left.png"></td>
             <
  td style="background: url(images/omidx/post_top_center.png) repeat-x top left">
             </
  td>
             <
  td><img src="http://www.$$$$$$.ir/images/omidx/post_top_right.png"></td>
         </
  tr>
         <
  tr>
             <
  td style="background: url(images/omidx/post_scale_left.png) repeat-y top left" valign="bottom">&nbsp;</td>
             <
  td>
  <
  img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" />
              </
  td>
             <
  td style="background: url(images/omidx/post_scale_right.png) repeat-y top right" valign="bottom">&nbsp;</td>
         </
  tr>
         <
  tr>
             <
  td><img src="http://www.$$$$$$.ir/images/omidx/post_footer_left.png"></td>
             <
  td style="background: url(images/omidx/post_footer_center.png) repeat-x top left"></td>
             <
  td><img src="http://www.$$$$$$.ir/images/omidx/post_footer_right.png"></td>
         </
  tr>
      </
  table>
      <!-- 
  Avatar Specific End -->

              </
  a></dt></center></div>
              </
  vb:if condition="$show['avatar']">    
              <
  vb:if>
                  <
  hr />
              <
  dl class="userinfo_extra">
                      <
  vb:if condition="$post['userid']">
  <
  div class="postinfo-up">
  <
  dt>{vb:if condition="$post['joindate']">    
                      <
  vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>

  <
  vb:if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>  <
  vb:if condition="$post['field3']"><div class="post_field"><dt>فيلم مورد علاقه</dt> <dd>{vb:raw post.field3}</dd></div></vb:if>
                      <
  vb:if condition="$post['field4']"><div class="post_field"><dt>شغل و حرفه</dt> <dd>{vb:raw post.field4}</dd></div></vb:if>
                  <
  div class="post_field">    <dt>{vb:if condition="$post['age']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>
      </
  div>
                      {
  vb:rawphrase 'posts'}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd>
  </
  dl>                  <
  vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
                  <
  dl class="user_rep">
                      <
  vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
                      <
  dt>{vb:if condition="$show['infraction']">
                      <
  dd>{vb:rawphrase infractions}</dt
                      </
  vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd>
                      <
  vb:if>
                          <
  vb:if condition="$show['reputation']"><div class="postinfo-down">
                      <
  dt>{vb:if condition="$show['reppower']">
                      <
  dd id="reputation_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:rawphrase reputation}</dt
                          </
  vb:raw post.reputation}</dd> </div>
                      </
  vb:if>  <
  vb:if>
                          <
  vb:if condition="$show['reputation']">
                      <
  div class="post_field"><dt>{vb:if condition="$show['reppower']">
                      <
  dd>{vb:rawphrase reppower}</dt
                          </
  vb:raw post.reppower}</dd></div
                      </
  vb:if>    <
  vb:if>
                  <
  span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:if condition="$show['reputation']">
              </
  vb:raw post.reputationdisplay}</span>
                  </
  dl>
                  </
  vb:if>                  {
  vb:if>
                  <
  div class="imlinks">
                      {
  vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
                  </
  div>
              </
  vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}          </
  div>
          <
  div class="postbody">
              <
  div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
                  {
  vb:if>
                  <
  vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
                  <
  h2 class="title icon">
                      <
  vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
                  </
  h2>
                  </
  vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}


                          <
  vb:if>
                              {
  vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                              {
  vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                          </
  vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
                          <
  vb:if>
                              {
  vb:if condition="$post['islastshown']">
                          </
  vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
                  <
  div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
                      <
  div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
                          <
  blockquote class="postcontent restore ">
                              {
  vb:if>
                          </
  blockquote>
                      </
  div>

                      <
  vb:raw post.message}
                          <
  div class="attachments">

                          <
  vb:if condition="$show['attachments']">
                              <
  fieldset class="postcontent">
                                  <
  legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                                  {
  vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                              </
  fieldset>
                          </
  vb:raw post.thumbnailattachments}

                          <
  vb:if>
                              <
  fieldset class="postcontent">
                                  <
  legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:if condition="$show['imageattachment']">
                                  {
  vb:rawphrase attached_images}</legend>
                              </
  fieldset>
                          </
  vb:raw post.imageattachments}

                          <
  vb:if>
                              <
  fieldset class="postcontent">
                                  <
  legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                                  <
  ul>
                                  {
  vb:rawphrase attached_images}</legend>
                                  </
  ul>
                              </
  fieldset>
                          </
  vb:raw post.imageattachmentlinks}

                          <
  vb:if>
                              <
  fieldset class="postcontent">
                                  <
  legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:if condition="$show['otherattachment']">
                                  <
  ul>
                                  {
  vb:rawphrase attached_files}</legend>
                                  </
  ul>
                              </
  fieldset>
                          </
  vb:raw post.otherattachments}

                          <
  vb:if>
                              <
  fieldset class="postcontent">
                                  <
  legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                                  <
  ul>
                                  {
  vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                                  </
  ul>
                              </
  fieldset>
                          </
  vb:raw post.moderatedattachments}

                          </
  div>
                      <!-- / 
  attachments -->
                      </
  vb:if>
                  </
  div>
              </
  div>
              <
  vb:if>
              <
  div class="after_content">
                  <
  vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
                  <!-- 
  edit note -->
                  <
  blockquote class="postcontent lastedited">
  <!--                    <
  img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> -->
                      <
  vb:if condition="$show['postedited']">
                          {
  vb:if condition="$show['postedithistory']">
                              {
  vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                      <
  vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
                          {
  vb:else />
                      </
  vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
                      <
  vb:if>
                          <
  span class="reason">{vb:if condition="$post['edit_reason']">
                      </
  vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
                  </
  blockquote>
                  <!-- / 
  edit note -->
                  </
  vb:if>
                                         {
  vb:if>
                                  {
  vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
                  <
  vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
                          <
  blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:if condition="$post['signature']">
                  </
  vb:raw post.signature}</div></blockquote>
                                          {
  vb:if>
              </
  div>
              </
  vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
              <
  div class="cleardiv"></div>
          </
  div>
      </
  div>
          <
  div class="postfoot">
              <!-- <
  div class="postfoot_container"> -->
              <
  div class="textcontrols floatcontainer">
                  <
  span class="postcontrols">
                      <
  img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
                      <
  vb:if>
                          <
  class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:if condition="$post['editlink']">
                      <
  span class="seperator">&nbsp;</span>
                      </
  vb:rawphrase edit_post}</a
                      <
  vb:if>
                          <
  a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
                      <
  span class="seperator">&nbsp;</span>
                      </
  vb:rawphrase reply}</a
                      <
  vb:if>
                          <
  a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" />  <vb:if condition="$post['replylink']">
                      <
  vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a
                      </
  vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                      <
  vb:if>
                          
                           <
  class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a
                      </
  vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                  </
  span>
                  <
  span class="postlinking">
                      <
  vb:if>
                          <
  vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
                                 <
  a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                                                         <
  span class="seperator">&nbsp;</span>
                          </
  vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                      </
  vb:if>

                      {
  vb:if>
                      {
  vb:raw template_hook.postbit_controls}
                      <
  vb:raw post.iplogged}
                          <
  class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:if condition="$post['forwardlink']">
                          <
  vb:rawphrase forward}</a>
                      </
  vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
                      <
  vb:if>
                          <
  span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><class="popupctrl reputation" title="{vb:rawphrase reputation}" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
                      </
  vb:if condition="$show['reputationlink']">

                      <
  vb:if>
                          <
  class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
                      </
  vb:if condition="$show['infractionlink']">
                      <
  vb:if>
                          <
  class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
                      </
  vb:if condition="$show['reportlink']">

                      <
  vb:if>
                          <
  img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
                      </
  vb:if condition="$show['moderated']">
                      <
  vb:if>
                          <
  img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
                      </
  vb:if condition="$show['spam']">
                      <
  vb:if>
                          <
  vb:if condition="$show['deletedpost']">
                              <
  class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
                          <
  vb:if condition="$show['managepost']">
                              <
  img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
                          </
  vb:else />
                      </
  vb:if>
                      <
  vb:if>
                          <
  class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
                          <
  vb:if condition="$show['redcard']">
                              <
  class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
                      </
  vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                  </
  span>
              <!-- </
  div> -->
              </
  div>
          </
  div>
      <
  hr />
  </
  li>
  {
  vb:if>
  تصاویر کوچک فایل پیوست تصاویر کوچک فایل پیوست 12.png  

 2. #2
  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  نوشته ها
  408
  سپاس ها
  113
  سپاس شده 283 در 175 پست

  پیش فرض پاسخ : در خواست راهنمایی برای کادر بندی این هک در پست بیت

  آدرس سایتتونو لطف کنید

 3. کاربر روبرو از پست مفید Sh_Eagle سپاس کرده است .

  peranses (04-24-2012)

 4. #3
  تاریخ عضویت
  Mar 2012
  نوشته ها
  59
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پیش فرض پاسخ : در خواست راهنمایی برای کادر بندی این هک در پست بیت

  انجمن سینما سیتی
  cinemacity.ir/forum

 5. #4
  تاریخ عضویت
  Nov 2007
  محل سکونت
  کرج مهرویلا
  نوشته ها
  16,278
  سپاس ها
  3,268
  سپاس شده 22,446 در 9,367 پست

  پیش فرض پاسخ : در خواست راهنمایی برای کادر بندی این هک در پست بیت

  تا جایی که میدونم هک نیست
  از این میتونید استفاده کنید
  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]
  ازاین اموزش استفاده کنید

  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]
  دوستان و همکاران عزیز
  در پیغام خصوصی به سوالات و موارد شما پاسخ داده نخواهد شد
  مگر انهایی که کار طراحی دارند
  لطفا مزاحم نشوید و در سایت مطرح بکنید


  در روزگاری که لبخند آدمها بخاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند آدمها ( کوروش کبیر )

  ساعات تماس : 10 & 14 - 18 & 23
  09386942162
  vbsaz.ir@gmail.com
 6. #5
  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  نوشته ها
  408
  سپاس ها
  113
  سپاس شده 283 در 175 پست

  پیش فرض پاسخ : در خواست راهنمایی برای کادر بندی این هک در پست بیت

  بهرام جان درست میگن
  باید از مسیری که گفت برید
  فقط باید عکس هاشو توی image هاستتون بریزید

 7. #6
  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  نوشته ها
  408
  سپاس ها
  113
  سپاس شده 283 در 175 پست

  پیش فرض پاسخ : در خواست راهنمایی برای کادر بندی این هک در پست بیت

  البته من هکش هم دیدم و موجود هست
  شما از کدامش استفاده کردید؟

 8. #7
  تاریخ عضویت
  Apr 2011
  محل سکونت
  رامسر
  نوشته ها
  183
  سپاس ها
  232
  سپاس شده 182 در 81 پست

  پیش فرض پاسخ : در خواست راهنمایی برای کادر بندی این هک در پست بیت

  فقط منبع وي بي اسكين ذكر شود !


  این هک از طریق [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] کادربندی نمیشود چرا که قالب های آن از قسمت پلاگین ها فراخوانی میشود لذا برای کادربندی این هک به ادمین سی پی خود وارد شوید .

  پلاگین و محصولات --> مدیریت پلاگین --> Put OS/Browser in Postbit

  این قسمت رو ویرایش کنید.

  اگر کلس پست بیت شما post_field هست میتونید متسقیماً این کد ها رو جایگزین کنید :


  کد:
  if($vbulletin->options['osb_offon']){   if($vbulletin->options['osb_sprites'])   {     $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<div class="post_field"><dt>سیستم عامل و مرورگر </dt> <dd>';     if($vbulletin->options['osb_system'] && $post['osb_system'] && !is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_system_noview'])))     {       $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img class="' . $post['osb_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_system'] . '" /> ';     }     if($vbulletin->options['osb_browser'] && $post['osb_browser'] && !is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_browser_noview'])))     {       $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img class="' . $post['osb_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_browser'] . '" /> ';     }     $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '</dd></div>';   }else{     $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<dd>';     if($vbulletin->options['osb_system'] && $post['osb_system'] && !is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_system_noview'])))     {       $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img src="http://www.vbskin.ir/forums/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_sysicon'] . '.png" alt="' . $post['osb_system'] . '" /> ';     }     if($vbulletin->options['osb_browser'] && $post['osb_browser'] && !is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_browser_noview'])))     {       $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img src="http://www.vbskin.ir/forums/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_icon'] . '.png" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />';     }     $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '</dd>';   } }
  در صورتی که کلس شما تفاوت دارد میتوانید فقط نام کلس خود را با post_field جایگزین کنید .

  موفق باشید.

 9. کاربر روبرو از پست مفید MaMaD سپاس کرده است .

  mr.bahram (04-28-2012)

 10. #8
  تاریخ عضویت
  Nov 2007
  محل سکونت
  کرج مهرویلا
  نوشته ها
  16,278
  سپاس ها
  3,268
  سپاس شده 22,446 در 9,367 پست

  پیش فرض پاسخ : در خواست راهنمایی برای کادر بندی این هک در پست بیت

  هک رو نیز معرفی کنید
  دوستان و همکاران عزیز
  در پیغام خصوصی به سوالات و موارد شما پاسخ داده نخواهد شد
  مگر انهایی که کار طراحی دارند
  لطفا مزاحم نشوید و در سایت مطرح بکنید


  در روزگاری که لبخند آدمها بخاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند آدمها ( کوروش کبیر )

  ساعات تماس : 10 & 14 - 18 & 23
  09386942162
  vbsaz.ir@gmail.com
اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •