قالب عاشورا یک پوسته مناسب برای ایام محرم می باشد. این پوسته در سه نسخه متفاوت نیوک لرن, دیتالایف و وردپرس آماده شده است. قابل ذکر است که این پوسته با آخرین نسخه های سیستم های ذکر شده سازگاری دارد