من تو cms سایتم چند عنوان دسته بندی تعریف کردم.تو قسمت مدیریت خودش کنار هر دسته ای یک عدد نوشته که مثلا ترتیب نمایش باشه.ولی تو سایت پخش و پلا نشون میده.اصلا منظم نیست.دوستان اگر میتونن چک کنن و راهنمایی کنن که اگر مشکل همگانی هستش ، الکی براش وقت نزارم