سلام. خسته نباشید.
ببخشید من میخواستم اجازه ارسال پیغام خصوصی رو برای گروه های کاربری تازه وارد ندم. ولی بتونن پیغام خصوصی دریافت کنن.
یعنی فقط یه طرفه باشه.
چون تنها راهی که دیدم این بود که ظرفیت پیغام خصوصی رو 0 کنم که اون موقع پیغام خصوصی، دریافت هم نمیتونن کنن.
راه دیگه ای هست؟