سلام و دور به تمامی دوستان عزیز

میخواستم ببینم کسی بازی devana نسخه فارسیش رو داره
نسخه فارسی هم نبود اشکال نداره