نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 10

موضوع: حالت من(vmood) در پست بیت

 1. #1
  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  نوشته ها
  156
  سپاس ها
  55
  سپاس شده 36 در 23 پست

  پیش فرض حالت من(vmood) در پست بیت

  سلام دوستان

  عکس زیر رو ببینین:  این پست بیت من هست .....می خوام شکلک های حالت من ( که تو پست بیت مشخص کردم) به صورت یه فیلد حدا باشه مثه فیلد امتیاز یا ....
  نه اینکه تو فیلد سپاس ها و بالای اون باشه ...
  چی کار کنم.
  تو [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] پست بیت (postbit_legacy ) رفتم ولی اسشمو نمی دونستم تا پیدا کنم ...ممنون می شم کمکم کنین:

  این قالب postbit_legacy :

  کد PHP:
  <head>
  <
  style type="text/css">
  .
  style1 {
      
  text-aligncenter;
  }
  </
  style>
  </
  head>

  $template_hook[postbit_start]
  <
  table id="post$post[postid]class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <
  tr>
      <if 
  condition="$show['announcement']">
          <
  td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]colspan="2">
              <
  img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]border="0" />
              <
  phrase 1="$post[startdate]2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
          </
  td>
      <else />
          <
  td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]>        
              <!-- 
  status icon and date -->
              <
  a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]border="0" /></a>
              
  $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
              
  $post[firstnewinsert]
              <!-- / 
  status icon and date -->                
          </
  td>
          <
  td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]">
              &
  nbsp;
              <if 
  condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
              
  <if condition="$show['inlinemod']">
                  <
  input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postidstyle="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]/>
              </if>
          </
  td>
      </if>
  </
  tr>
  <
  tr valign="top">
      <
  td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px">
              
              <
  div align="center" id="postmenu_$post[postid]">
                  <if 
  condition="$show['profile']">
                  <
  class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><center>$post[musername]</center></a>
                  <
  script type="text/javascript"vbmenu_register("postmenu_$post[postid]"true); </script>
                  <else />
                  $post[musername]
                  </if>
              </div>
              
              <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><center>$post[usertitle]</center></div></if>
              <center><if condition="$post['rank']"><div class="smallfont">$post[rank]</div></if></center>
              $template_hook[postbit_userinfo_left]
          
              <center><if condition="$show['avatar']">
                  <div class="smallfont">
                      &nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a></center>
                  </div>
              </if>
              
              <div class="smallfont">
                  &nbsp;<br />
                  $post[crowns]$post[champtext]<br /><if condition="$post['joindate']"><div class="pbit">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if>

                  <if condition="$post['field6']"><div class="pbit">نام واقعي: $post[field6]</div></if>


                  <if condition="$post['field2']"><div class="pbit">$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if>
                  <if condition="$post['age']"><div class="pbit">$vbphrase[age]: $post[age]</div></if>

                  <div class="pbit">
                      $vbphrase[posts]: $post[posts]
                  </div>
                  <div class="pbit">$template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]</div>

  <if condition="$show['infraction']"><div class="pbit">$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
                  
  <if condition="$show['reputation']"><div class="pbit">
  $vbphrase[reputation]:$post[reputation]
  <span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputationdisplay]</span></div></if>
                  $template_hook[postbit_userinfo_right]
    <!-- / mode active start -->
  <div class="pbit">
    <if condition="isset($WWU002_activitylevel)">
    <table class="WWU002postbit" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
        <td class="style1"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/textactivity.gif" alt="$vbphrase[WWU002_activity]" /></td>
        <td class="style1"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/textlongevity.gif" alt="$vbphrase[WWU002_longevity]" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="style1"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/activity$WWU002_activitylevel.gif" class="i" title="$WWU002_activityinfo" alt="$WWU002_activitylevel/20" /></td>
        <td class="style1"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/long$WWU002_longevitylevel.gif" class="i" title="$WWU002_longevityinfo" alt="$WWU002_longevitylevel/20" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="style1"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/texttoday.gif" alt="$vbphrase[WWU002_activity_today]" /></td>
        <td class="style1"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/textposts.gif" alt="$vbphrase[posts]" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="style1"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/today{$WWU002_todaylevel}_$WWU002_maxtodaylevel.gif" class="i" title="$WWU002_todayinfo" alt="$WWU002_todaylevel/$WWU002_maxtodaylevel" /></td>
        <td dir="ltr" class="style1"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/posts$WWU002_postsd1.gif" class="il" alt="$WWU002_postsd1" /><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/posts$WWU002_postsd2.gif" class="im" alt="$WWU002_postsd2" /><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/posts$WWU002_postsd3.gif" class="im" alt="$WWU002_postsd3" /><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/posts$WWU002_postsd4.gif" class="im" alt="$WWU002_postsd4" /><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/posts$WWU002_postsd5.gif" class="im" alt="$WWU002_postsd5" /><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/posts$WWU002_postsd6.gif" class="im" alt="$WWU002_postsd6" /><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/posts$WWU002_postsd7.gif" class="im" alt="$WWU002_postsd7" /><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/posts$WWU002_postsd8.gif" class="im" alt="$WWU002_postsd8" /><img src="$stylevar[imgdir_misc]/activity/posts$WWU002_postsd9.gif" class="ir" alt="$WWU002_postsd9" /></td>
      </tr>
    </table>
    </if>

  </div>
  <!-- / mode active end -->
  <div class="pbit" align="center">$post[icqicon] $post[aimicon] 
                  $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div>
              </div>                    
          
      </td>
      <if condition="$show['moderated']">
      <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
      <else />
      <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
      </if>
          $template_hook[postbit_messagearea_start]
          <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
              <!-- icon and title -->
              <div class="smallfont">
                  <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
                  <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
              </div>
              <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
              <!-- / icon and title -->
          </if>
          
          <!-- message -->
          <div id="post_message_$post[postid]">$post[message]</div>
          <!-- / message -->
      
          <if condition="$show['attachments']">
          <!-- attachments -->
              <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">
              
              <if condition="$show['thumbnailattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
                      <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
                      $post[thumbnailattachments]
                      </div>
                  </fieldset>
              </if>
          
              <if condition="$show['imageattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
                      <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
                      $post[imageattachments]
                      </div>
                  </fieldset>
              </if>
              
              <if condition="$show['imageattachmentlink']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
                      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                      $post[imageattachmentlinks]
                      </table>
                      </fieldset>
              </if>
              
              <if condition="$show['otherattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
                      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                      $post[otherattachments]
                      </table>
                  </fieldset>
              </if>
              
              <if condition="$show['moderatedattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
                      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                      $post[moderatedattachments]
                      </table>
                  </fieldset>        
              </if>
              
              </div>
          <!-- / attachments -->
          </if>
          
          $template_hook[postbit_signature_start]
          
          <if condition="$post['signature']">
          <!-- sig -->
              <div>
                  __________________<br />
                  $post[signature]
              </div>
          <!-- / sig -->
          </if>
          
          $template_hook[postbit_signature_end]
          
          <if condition="$show['postedited']">
          <!-- edit note -->
              <div class="smallfont">
                  <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
                  <em>
                      <if condition="$post['editlink'] AND $show['postedithistory']">
                          <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>.
                      <else />
                          <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>.
                      </if>
                      <if condition="$post['edit_reason']">
                          $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
                      </if>
                  </em>
              </div>
          <!-- / edit note -->
          </if>
      
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">
          $post[onlinestatus]
          <if condition="$show['reputationlink']">
              <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
              <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
          </if>                
          <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
          <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
          $post[iplogged]
          &nbsp;
      </td>
      <if condition="$show['moderated']">
      <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">
      <else />
      <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar
  : 0px; border-top: 0px"> </if> 
    <!-- controls -->
    <if condition="$post['editlink']">
     <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
     <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$post['forwardlink']">
     <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$post['replylink']">
     <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['multiquote_post']">
     <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
     <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['moderated']">
     <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
    </if>
    <if condition="$show['spam']">
     <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
    </if>
    <if condition="$show['deletedpost']">
     <if condition="$show['managepost']">
      <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
     <else />
      <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
     </if>
    </if>
    <if condition="$show['redcard']">
     <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
    <else />
     <if condition="$show['yellowcard']">
      <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
     </if>
    </if>
    $template_hook[postbit_controls]
    <!-- / controls -->
   </td>
  </tr>
  </table>
  $template_hook[postbit_end]
  <!-- post $post[postid] popup menu -->
  <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
   <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
   <tr>
    <td class="thead">$post[username]</td>
   </tr>
   <if condition="$show['profile']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['pmlink']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['emaillink']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['homepage']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['search']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
   <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   $template_hook[postbit_user_popup]
   </table>
  </div>
  <!-- / post $post[postid] popup menu -->
  $ad_postbit_below 
  تو قالب های vmoods چنتا قالب بود
  که اینو گذاشتم شاید لازم شه:
  قالب vmoods_postbit:
  کد PHP:
  <div class="vmoods_postbit_<if condition="$vboptions['legacypostbit'] == true">legacy_</if>$vboptions[vmoods_icon_set]">
      <
  span>$vbphrase[vmoods_my_mood]:</span
      <
  img src="$vboptions[bburl]/vmoods/$vboptions[vmoods_icon_set]/$post[vmood].gif" alt="$post[vmood]title="$post[vmood]<if condition="empty($post['vmood']) == false"> - $post[vmood_updated_at]</if>" width="{$vmood_width}px" height="{$vmood_height}px" border="0" />
  </
  div
  ممنون دوستان

 2. کاربر روبرو از پست مفید sina1415 سپاس کرده است .

  haftir (05-11-2011)

 3. #2
  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  نوشته ها
  156
  سپاس ها
  55
  سپاس شده 36 در 23 پست

  پیش فرض پاسخ : حالت من(vmood) در پست بیت

  یه چیز دیگه که فهمیدم این بود که

  این کد
  کد PHP:
  <div  class="pbit">$template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]</div
  مربوط به تشکر هست که تو پست بیت نشون داده میشه ....و اون حالت من هم درست رو همین کد نشسته یعنی با حذف این حالت من هم از پست بیت میره


  ====
  دوستان ما را یاری کنید

 4. کاربر روبرو از پست مفید sina1415 سپاس کرده است .

  haftir (05-11-2011)

 5. #3
  تاریخ عضویت
  Feb 2008
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  4,174
  سپاس ها
  837
  سپاس شده 5,125 در 2,338 پست

  پیش فرض پاسخ : حالت من(vmood) در پست بیت

  شما باید قالب بخش نمایش دهنده حالت من توی پست بیت پیدا کنید مثل هک تشکر که thanks_postbit_info هست که اگه اشتباه نکنم

  شمــاره تمــاس : 09198389479
  021-22602917
  طـراحی انواع وب سایت شرکتی و شخصی
  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]
  فروش ویژه سرور مجازی و اختصاصی

  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] 6. #4
  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  نوشته ها
  156
  سپاس ها
  55
  سپاس شده 36 در 23 پست

  پیش فرض پاسخ : حالت من(vmood) در پست بیت

  سلام
  اون مشکل که حل شد

  =======
  الان اینجوری شده:

  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]

  اگه بخوام جای فیلد حالت من با فیلد تشکر عوض شه چیکار کنم؟؟؟؟؟
  مثلا حالت من رو بیارم اخرین فیلد
  ================================================== ==========
  ه چیز دیگه هم هست: تو شکل زیر ..قسمت مستطیل خوش امد گویی کاربر: واسه من به صورت شکل زیر هست  من می خوام منظم بشه ..یعنی به این صورت در بیاد:
  ممنون میشم اینم کمکم کنید ...
  با تشکر فراوان
  ویرایش توسط sina1415 : 03-08-2011 در ساعت 01:45

 7. #5
  تاریخ عضویت
  Nov 2007
  محل سکونت
  کرج مهرویلا
  نوشته ها
  16,224
  سپاس ها
  3,278
  سپاس شده 22,459 در 9,375 پست

  پیش فرض پاسخ : حالت من(vmood) در پست بیت

  این هک که معرفی می کنم رو نصب بکن و قبلی رو دلیت بزن
  توی پست بیت هرجا که میخوای این حالت نمایش بده از این کد استفاده بکن


  کد:
          <if condition="!empty($post[mood])">
           <div class="pbit">
            $vbphrase[my_mood]: <img src="images/mood/$post[mood].gif" border="0" />
          </div>
          </if>

  کلاسش رو نسبت به پست بیتت درست کردم
  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده
  دوستان و همکاران عزیز
  در پیغام خصوصی به سوالات و موارد شما پاسخ داده نخواهد شد
  مگر انهایی که کار طراحی دارند
  لطفا مزاحم نشوید و در سایت مطرح بکنید


  در روزگاری که لبخند آدمها بخاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند آدمها ( کوروش کبیر )

  ساعات تماس : 10 & 14 - 18 & 23
  09386942162
  vbsaz.ir@gmail.com
 8. 2 کاربر از پست مفید mr.bahram سپاس کرده اند .

  haftir (05-11-2011), sina1415 (03-09-2011)

 9. #6
  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  نوشته ها
  156
  سپاس ها
  55
  سپاس شده 36 در 23 پست

  پیش فرض پاسخ : حالت من(vmood) در پست بیت

  ممنون اقا بهرام
  این هک جدید دقیقا همونه که می خواستم ...اپلود کردم .....ولی عکس ها رو نشون نمیده ..عکس ها رو باید کجا بریزم ..تو کدوم پوشه...عکس ها تو دو تا پوشه هستن به نام های mood 1 و mood 2 ...اینها رو کجا بریزم ............

 10. #7
  تاریخ عضویت
  Feb 2008
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  4,174
  سپاس ها
  837
  سپاس شده 5,125 در 2,338 پست

  پیش فرض پاسخ : حالت من(vmood) در پست بیت

  در پوشه images باید بریزید بهتر با اینترنت اکسپلوره سایتتونو باز کنید ببینید روی عکسها که ضربدر زده مسیرش کجاست

  شمــاره تمــاس : 09198389479
  021-22602917
  طـراحی انواع وب سایت شرکتی و شخصی
  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]
  فروش ویژه سرور مجازی و اختصاصی

  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] 11. 3 کاربر از پست مفید mr.behrooz سپاس کرده اند .

  haftir (05-11-2011), mr.bahram (03-09-2011), sina1415 (03-09-2011)

 12. #8
  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  نوشته ها
  156
  سپاس ها
  55
  سپاس شده 36 در 23 پست

  پیش فرض پاسخ : حالت من(vmood) در پست بیت

  ممنون عزیزا درست شد....
  ===========================
  الان مشکلی که هست ..وقتی پیامی چیزی میاد (جهت اطلاع شما ) دیگه حالت من نشون داده نمیشه تا شما پیام ها رو بخونینو جهت اطلاع شما از بین بره......دوباره حالت من بیاد


  مثلا حالت من الان در قسمت خوش امد گویی فعاله ..ولی وقتی کسی پیامی ، درخواست دوستی چیزی میده که جهت اطلاع شما فعال میشه اون وقت حالت من از بین میره تا شما پیام رو بخونین یا درخواست رو انجام بدین و دوباره حالت من برگرده( یعنی جهت اطلاع شما میشینه به جای حالت من)............چرا اینجوره....تو سایت های دیگه دیدم اینجور نبود....ممکنه بد نصب کرده باشم..
  چکار باید کنم
  این راهنمایی درون پوشه ای بود که فایل ها قرار داشتن ...که من این دو قسمت رو انجام ندادم ..ممکنه از این باشه ..

  کد PHP:
  Step 4
  ~~~~~~

  n the navbar template PLACE ANYWHERE YOU WANT


  $usermoods


  You can place 
  $usermoods " anywhere you want in the navbar template to show the
  moods dropdown 
  list.

  Step 5
  ~~~~~~

  In the MEMBERINFO template PLACE ANYWHERE YOU WANT


  <strong>$vbphrase[my_mood]:</strong>
  <
  br />
  <
  img src="http://www.vbskin.ir/forums/images/mood/$userinfo[mood].gif" border="0" /> 
  MEMBERINFO template و navbar template به چه اسمی در قالب هستن...

  اصلا به اینها ربطی داره مشکلی که گفتم؟
  ویرایش توسط sina1415 : 03-09-2011 در ساعت 03:47

 13. #9
  تاریخ عضویت
  Feb 2008
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  4,174
  سپاس ها
  837
  سپاس شده 5,125 در 2,338 پست

  پیش فرض پاسخ : حالت من(vmood) در پست بیت

  برید به قسمت [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]ها و قالبها جستجو در قالب navbar سرچ کنید بخشش معلومه ادیتش کنید و هر جایی که میخوایید نشون بده کد $usermoods بزارید.

  شمــاره تمــاس : 09198389479
  021-22602917
  طـراحی انواع وب سایت شرکتی و شخصی
  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]
  فروش ویژه سرور مجازی و اختصاصی

  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] 14. #10
  تاریخ عضویت
  Nov 2007
  محل سکونت
  کرج مهرویلا
  نوشته ها
  16,224
  سپاس ها
  3,278
  سپاس شده 22,459 در 9,375 پست

  پیش فرض پاسخ : حالت من(vmood) در پست بیت

  این هک قبلا توی سایت مطرح شده و حسابی تاپیکش هم پیش رفته
  بهتره به همون مراحعه کنید
  موضوع بسته شد
  دوستان و همکاران عزیز
  در پیغام خصوصی به سوالات و موارد شما پاسخ داده نخواهد شد
  مگر انهایی که کار طراحی دارند
  لطفا مزاحم نشوید و در سایت مطرح بکنید


  در روزگاری که لبخند آدمها بخاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند آدمها ( کوروش کبیر )

  ساعات تماس : 10 & 14 - 18 & 23
  09386942162
  vbsaz.ir@gmail.com
اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •