می خاستم مثل این عکس سمت چپ و راست سایت هاشیه بزارم همون نوار آبی رنگ منظورم هست :راهنمایی کنید لطفا