ابتدا فایل زیر رو دانلود بکنید


فایل ها رو به صورت زیر در فروم خودتون قرار بدین

expired_invitations.php => ./includes/cron/expired_invitations.php
invites.php => ./invites.php

به [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] مورد نظر خودتون برید و تغییرات زیر رو اعمال بکنید

وارد بخش USERCP_SHELL بشید
کد زیر را پیدا بکنیدکد:
<if condition="$show['attachments']">
<tr>
 <td class="$navclass[attachments]" nowrap="nowrap"><a class="smallfont" href="profile.php?$session[sessionurl]do=editattachments">$vbphrase[attachments]</a></td>
</tr>
</if>

و زیرش این را قرار بدینکد:
<if condition="$vboptions['invites_enabled'] AND $canmanageinvites">
<tr>
 <td class="$navclass[usercp_invites]" nowrap="nowrap"><a class="smallfont" href="invites.php?$session[sessionurl]">$vbphrase[invites]</a></td>
</tr>
</if>
وارد بخش navbar بشید
کد زیر را پیدا بکنید


کد:
<if condition="$show['registerbutton']">
بجاش این رو قرار بدینکد:
<if condition="$show['registerbutton'] AND !$vboptions['invites_reg_only_by_invite']">
وارد بخش USERCP بشید

کد زیر را پیدا بکنیدکد:
<if condition="$show['privatemessages']">
زیرش این کد را قرار بدینکد:
<if condition="$show['invites_link']">
<!-- ############## INVITES LINK ##############  -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
 <td class="tcat">$vbphrase[invites_issue_new_invite] <if condition="$show['invites_left']"><phrase 1="$bbuserinfo[invites]">($vbphrase[invites_x_left])</phrase></if></td>
</tr>
<tr>
 <td class="alt1"><span class="smallfont"><a href="invites.php?$session[sessionurl]">$vbphrase[invites_click_here_to_invite_new_users]</a></span></td>
</tr>
</table>
<br />
<!-- ############## END INVITES LINK ##############  -->
</if>
  1. [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]