نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: آموزش مفهومی و مرتبط با هک کردن sql

 1. #1
  تاریخ عضویت
  Jun 2009
  نوشته ها
  329
  سپاس ها
  81
  سپاس شده 644 در 207 پست

  پیش فرض آموزش مفهومی و مرتبط با هک کردن sql

  آموزش مفهومی SQL

  مقدّمه

  sql چيست؟
  sql مخفّف "Structured Query Language" است.
  sql يک زبان استاندارد است که به شما اجازه ی دسترسی و دستکاری در منابع اطّلاعاتی سايت تان را می دهد.
  sql چه کار می کند؟
  sql می تواند منابع اطّلاعاتی جديدی برای شما ايجاد کرده و جدول های جديدی در آن ايجاد کند.
  sql می تواند دستورات شما را (مانند نمايش محتويات منابع اطّلاعاتی سايت شما ،تغيير آنها ،اضافه کردن اطّلاعات ،به روز کردن اطّلاعات ،حذف اطّلاعات و ...) در منابع اطّلاعاتی سايت تان اجرا کند و تغييرات حاصل را به شما نمايش دهد.
  sql می تواند سطح دسترسی اطّلاعات را برای کاربران مختلف (از جمله کاربران ناشناس اينترنت) تغيير دهد و جلوی دسترسی های غير مجاز را گرفته و در نهايت امنيت اطّلاعات محرمانه ی سايت شما را تامين نمايد.

  sql استاندارد است ولی ...
  sql تحت استاندرد ملّی ايالات متّحد (ANSI) است ولی نسخه های متفاوتی از آن وجود دارد (مانند MySql ,MsSql Server ,oracle ,IBM DB2 ,...).
  البته تعداد زيادی از دستورات آن (از جمله دستورات اوّليه اين مقاله) مشترک است ( مانند SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE) .


  ---------- Post added at 05:08 PM ---------- Previous post was at 05:07 PM ----------

  قبل از شروع بهتر است که مفهوم تعدادی از لغات مورد استفاده در در اين مقاله را شرح دهم:
  database = منبع اطّلاعات - هر سايت می تواند از تعداد نامحدودی منبع اطّلاعات تشکيل شده باشد که هر کدام بخشی از اطّلاعات سايت را که به يک موضوع مشخص مربوط است را شامل می شود.
  table = جدول - هر منبع اطّلاعاتی شامل تعداد نامحدودی جدول است.
  column = ستون - هر جدول از تعداد نامحدودی ستون تشکيل شده است.
  record = سطر ،رکورد ، row - در جدول ها اطّلاعات را در سطر ها نمايش می دهند ؛ در حقيقت sql فقط بين اطّلاعات ستون ها ارتباط برقرار می کند.
  برای فهم بهتر يک مثال ملموس ميزنم ؛جدول برنامه ی هفتگی !
  اين جدول (معمولا) 5 ستون دارد (روز ،زنگ اوّل ،زنگ دوّم ،زنگ سوّم و زنگ چهارم) و معمولاً 6 سطر دارد.
  کد:
  +------------+-----------+------------+-----------+-----------+ 
  |   day  |  1st  |   2nd  |  3rd  |  4th  | 
  +------------+-----------+------------+-----------+-----------+ 
  |  0sh   | lesson01 |  lesson02 | lesson03 | lesson04 | 
  +------------+-----------+------------+-----------+-----------+ 
  |  1sh   | lesson05 |  lesson06 | lesson07 | lesson08 | 
  +------------+-----------+------------+-----------+-----------+ 
  |  2sh   | lesson03 |  lesson04 | lesson05 | lesson06 | 
  +------------+-----------+------------+-----------+-----------+ 
  |  3sh   | lesson07 |  lesson08 | lesson01 | lesson02 | 
  +------------+-----------+------------+-----------+-----------+ 
  |  4sh   | lesson05 |  lesson06 | lesson07 | lesson08 | 
  +------------+-----------+------------+-----------+-----------+ 
  |  5sh   | lesson01 |  lesson02 | lesson03 | lesson04 |
  +------------+-----------+------------+-----------+-----------+
  در اين مثال نام منبع اطّلاعات ما school ،نام جدول ما lessons ،نام ستون ها day ,1st ,2nd ,3rd ,4th است ؛همچنين نام روز های ما 0sh تا 5sh و نام درس ها lesson01 تا lesson08 است (در اين مثال برنامه ی 6 روز و 8 درس و 4 زنگ را در اين جدول قرار داده ام) .
  نکته: sql به بزرگی و کوچکی حروف حسّاس نيست.

  ---------- Post added at 05:09 PM ---------- Previous post was at 05:08 PM ----------

  دستور Select: تا اينجا با مفاهيم اصولی sql آشنا شديد .حالا به دستورات ساده می پردازيم .البته در بعداّ با کاربرد اين فرامين در نفوذ به سايت ها آشنا می شويد.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  دستور Select:
  اين دستور اطّلاعات يک جدول را نمايش می دهد و هم زمان به طور موقت در جدول result-set ثبت می کند.
  کد:
  syntax:
  SELECT column_name(s) FROM table_name
  نکته:
  دستور : SELECT FROM table_name
  نتيجه : تمام داده های جدول را برمی گرداند.

  نکته: اگر بعد از عبارت select ،عبارت DISTINCT را قرار دهيم ،سطر های تکراری حذف می شوند.

  نکته :موقع برنامه نويسی به اين زبان بايد آدرس کامل جدول رو ذکر کنيم ؛اينجوری:
  کد:
  select column_name from database_name.table_name
  بعدها توضيح ميدم که اين نکته چه فايده اي در هک داره.

  مثال:
  دستور : select day from lessons
  نتيجه : 0sh,1sh,3sh,4sh,5sh

  ---------- Post added at 05:11 PM ---------- Previous post was at 05:09 PM ----------

  دستور where:
  اين دستور عمليات قبل از خود را ،محدود به سطر هايی می کند که شرط بعد از where برای شان صحيح باشد.
  کد:
  syntax:
  SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name operator value
  ليست operator ها:
  = : مساوی.
  <> : مخالف يا نا مساوی.
  =< : کوچک تر مساوی.
  => : بزرگ تر مساوی.
  < : کوچک تر.
  > : بزرگ تر.
  between : عبارت داخل ستون مشخص شده در يک رنج مشخص باشد.
  like : در عبارت داخل ستون مشخص شده ، value را جستجو می کند.
  in : اگر عبارت داخل ستون دقيقاً برابر value باشد.

  نکته: اگر value عددی باشد نيازی به ' نيست ولی اگر از نوع char باشد بايد داخل ' قرار بگيرد.
  نکته: می توانيد با استفاده از عبارت های or و and به طور هم زمان چند شرط را مورد پرسش قرار دهيد.مانند:
  کد:
  SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name1 operator value1 or column_name2 operator value2
  همچنين برای مورد پرسش قرار دادن بيش از 2 شرط می توانيد از ( و ) استفاده کنيد.مانند:
  کد:
  مثال:
  select * from lessons where day='2sh' : Query
  نتيجه : تمام داده های ستری که محتوای ستون day آن 2sh است (درس های روز دوشنبه) .


  ---------- Post added at 05:14 PM ---------- Previous post was at 05:11 PM ----------

  توضيحات تکميلی operator های like, between, in :
  کد:
  :SQL LIKE Syntax
  SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name LIKE pattern
  اين operator در واقع عبارت pattern را در محتوای سطر های ستون مشخص شده جستجو مي کند .
  نکته ی اصلی اين دستور در عبارت pattern است ؛ما ميتونيم از پيشوند ها و پسوند های (اصطلاحاً Wildcard) زير استفاده کنيم :
  مثال ها:
  کد:
  % : 
  SELECT * FROM school.lessons WHERE day LIKE '1sh%'
  اين دستور برای وقتی هست که مثلاً ما نميدونيم که نام روز يکشنبه 1sh هست يا 1shanbe ؛در اين صورت اين علامت به جای بقيه ی اسم (که نمي دانيم چيست) می نشيند (بقيه ی اسم ميتواند خالی هم باشد).
  کد:
  _ : 
  SELECT * FROM school.lessons WHERE day LIKE '_sh'
  کد:
  اين علامت جايگزين يک حرف در محتوای ستون می شود که ما نميدانيم چيست (اين حرف جا افتاده ميتواند اوّل، وسط يا آخر کلمه باشد). بنابراين اين دستور تمام جدول را برميگرداند.
  کد:
  [charlist] : 
  SELECT * FROM school.lessons WHERE 1st LIKE '%[13]'
  اين دستور به اين معناست که محتوای ستون زنگ اوّل از سطر مورد نظر با 1 يا 3 تمام می شود. پس اين دستور سطر هايی را برميگرداند که زنگ اوّل درس 1 يا 3 دارند.
  کد:
  [charlist] or [^charlist!] : 
  SELECT * FROM school.lessons WHERE 1st LIKE '%[!53]'
  اين دستور به اين معناست که محتوای ستون زنگ اوّل از سطر مورد نظر با 5 يا 3 تمام نشود. پس اين دستور سطری را برميگرداند که زنگ اوّل درس 1 يا 3 ندارند (درس پنجم را دارند).
  کد:
  SQL BETWEEN Syntax
  SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2
  اين دستور در 3 حالت کاربرد دارد:
  عددی: سطری را برميگرداند که عدد ستون مورد نظر آن ميان value1 و value2 باشد.
  حرفی: سطری را برميگرداند که محتوای ستون مورد نظر آن (بر اساس ترتيب حروف الفبا) ميان value1 و value2 باشد.
  تاريخ: سطری را برميگرداند که تاريخ ستون مورد نظر آن ميان value1 و value2 باشد (بايد نوع ورودی آن ستون را date وارد کرده باشيم).

  نکته: در برخی نسخه های sql ،اين اپراتور value1 و value2 را هم حساب مي کند ولی در برخی هيچ کدام را حساب نمي کند و در برخی هم دوّمی را حساب نمي کند!

  کد:
  SQL IN Syntax
  SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name IN (value1,value2,...)
  و در نهايت اپراتور IN هنگامی به کار مي رود که بخواهيم بگوئيم که محتوای ستون مورد نظر ،يکی از value های داخل پرانتز باشد يا اصلاً نباشد.

  ---------- Post added at 05:16 PM ---------- Previous post was at 05:14 PM ----------

  دستور order و insert:

  دستور order:
  وظيفه ی اين دستور مرتّب کردن جدول بر اساس يک ستون است.

  کد:
  syntax:
  order by column_name|column_number asc|desc
  اين دستور جدول را بر اساس ستونی با نام column_name يا بر اساس ستون شماره ی column_number مرتّب می*کند.البته با اضافه کردن desc به ترتيب معکوس مرتّب می*شود .
  اين دستور در بيرون کشيدن اطّلاعات از جدول خيلی کمک می*کند ؛امّا کمی دندان روی جگر بگزاريد ... به آن هم می*رسيم.

  مثال:
  دستور : select * from lessons order by day یا select * from lessons order by 1
  نتيجه : تمام داده های جدول ،که بر اساس ستون اوّل (روز) مرتّب شده اند.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  دستور insert:
  اين دستور يک سطر به جدول اضافه می*کند.
  کد:
  syntax:
  INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,...)
  که در اين دستور يک سطر با جدول table_name اضافه کرده و مقدار تمام ستون*ها را به ترتيب برابر مقادير داخل پرانتز قرار می*دهد.
  کد:
  INSERT INTO table_name (column1, column3,...) VALUES (value1, value3,...)
  تفاوت اين دستور با دستور قبلی در اين است که در دستور دوّم می*توانيد برخی ستون*ها را خالی بگزاريد و فقط تعدادی که برای تان مهم است را مقدار دهی کنيد.

  نکته: اگر بخواهيم هم زمان چند سطر اضافه کنيم بايد بين صورت:
  کد:
  INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,...) , (value4, value5, value6,...)
  يا به اين صورت:
  کد:
  INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...) VALUES (value1, value2, value3,...) , (value4, value5, value6,...)
  عمل کنيم.
  نکته: در بعضی از نسخه های sql حتماً بايد به اين صورت:
  کد:
  INSERT INTO table_name (column1, column2, column3) VALUES (value1, value2, value3)
  عمل کرد (همه ی ستون ها را نام ببريد) ،البته ميتوانيد ستون*هايی را که مي*خواهيد خالی بمانند را با '' پر کنيد (بين دو ' هيچ حرفی نگذاريد) ؛يعنی به جای :
  کد:
  INSERT INTO table_name (column1, column3,...) VALUES (value1, value3,...)
  از :
  کد:
  INSERT INTO table_name (column1, column2, column3) VALUES (value1, '', value3)


  ---------- Post added at 05:19 PM ---------- Previous post was at 05:16 PM ----------

  دستور update و delete: دستور update:
  اين دستور مقادير يک يا چند ستون از يک سطر از جدول را تغيير می*دهد.
  کد:
  syntax:
  UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,...
  نکته: در اين دستور بهتر است از دستور where استفاده کنيد ولی در غير اين صورت مقادير تمام ستون*ها برابر همان مقدار*هايی می*شود که شما وارد کرده ايد ؛(يعنی مقدار تمام ستون*ها برابر می*شود) .

  مثال:
  UPDATE lessons SET 1st='lesson01' , 2st='lesson01' WHERE day='2sh' : query
  نتيجه : دوشنبه زنگ اوّل و دوّم درس شماره ی 1 را داريم .
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  دستور delete:
  اين دستور يک سطر را از جدول حذف می*کند.

  کد:
  syntax:
  DELETE FROM table_name
  اين دستور سطری از جدول را که شرط مشخص شده در آن درست است را حذف می*کند.
  در اين دستور بهتر است از دستور where استفاده کنيد ولی در غير اين صورت مقادير تمام ستون*ها را حذف می*کند.

  ---------- Post added at 05:20 PM ---------- Previous post was at 05:19 PM ----------

  دستور top و limit : قبل از اينکه دستور جديد رو توضيح بدم ،اين نکته رو بگم که من ترتيب موضوع ها رو بر اساس سايت w3schools.com انتخاب ميکنم ،بنابراين نگران نباشين که مثلاً چرا فلان دستور که اين قدر مهم هست رو آموزش ندادم و ...
  در ضمن اينم بگم که از الان به بعد (طبق سايت w3schools.com) وارده دستورات يه خورده تخصصی تر ميشيم ... و بعضياشون در همه ی نسخه های sql وجود ندارند.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  نکات کلّی:
  دقت کنيد که نام منبع اطّلاعات يا جدول*ها يا ستون*ها ،نبايد در ' قرار بگيرد؛
  در سطر*ها هم اگر ورودی از نوع char بود بايد داخل ' باشد ولی اگر عددی بود ،نبايد داخل ' باشد؛
  همچنين توجه کنيد که معمولا در sql می*توان از " هم به جای ' استفاده کرد.

  برای امتحان اين دستورات می*توانيد روی سيستم خود سرور راه بياندازيد يا آنکه در سايت زير دستورات را امتحان کنيد:
  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  دستور TOP و LIMIT :
  اين دستور برای محدود کردن تعداد سطر هايی که برگردانده ميشوند استفاده ميشود؛ مثلاً اگر جدول 1000 سطر داشته باشد که با شرط ما هماهنگ باشند ،در اين صورت ديدن همه ی آنها با هم ممکن است به server صدمه وارد کند ،يا به دليل پهنای باند کم نتوانيم آنها را مشاهده کنيم.
  کد:
  SQL Server Syntax:
  SELECT TOP number|percent column_name(s) FROM table_name
  
  MySQL Syntax:
  SELECT column_name(s) FROM table_name LIMIT number
  
  Oracle Syntax
  SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE ROWNUM <= number
  مثال:
  کد:
  SELECT TOP 2 * FROM school.lessons
  SELECT * FROM school.lessons LIMIT 2
  SELECT * FROM school.lessons WHERE ROWNUM <= 2
  هر سه دستور دو سطر اوّل از جدول را برميگردانند .
  کد:
  SELECT TOP 50 percent * FROM school.lessons
  و اين دستور نصف سطر ها را برميگرداند.

  ياد آوری: برای ديدن مثلاً دو سطر آخر مي توان از دستور order by استفاده کرد؛ اينجوری:
  کد:
  SELECT day FROM school.lessons LIMIT 2 order by day desc


  ---------- Post added at 05:32 PM ---------- Previous post was at 05:20 PM ----------

  اسم مستعار (!) در sql:
  در sql شما ميتوانيد برای کوچک تر کردن اسم جدول ها و ستون ها ، برای آنها نام مستعار انتخاب کنيد.
  البته اين دستور در حمله به سايت ها کاربرد ندارد ؛ولی برای اينکه تاپيک از هر لحاظ کامل باشد ،اين را هم کوتاه توضيح ميدهم.
  کد:
  SQL Alias Syntax for Tables:
  SELECT column_name(s) FROM table_name AS alias_name
  
  SQL Alias Syntax for Columns:
  SELECT column_name AS alias_name FROM table_name
  مثال:
  کد:
  SELECT L.day, L.1st, L.4th FROM lessons AS L WHERE L.day='1sh'
  بدون استفاده از نام مستعار:
  کد:
  SELECT Lessons.day, Lessons.1st, Lessons.4th FROM lessons WHERE Lessons.day='1sh'
  دستور JOIN:
  اين دستور وقتی به کار ميره که ما ميخواهيم بين دو جدول که يک ستون مشترک دارند ارتباط برقرار کنيم و هر دو جدول رو با هم ببينيم.
  مثلاً ما يک جدول ديگه داريم که برنامه ی کلاس های فوق برنامه رو نشون ميده ،توی اون هم يک ستون به نام روز هست با اين تفاوت که پنجشنبه نداره ولی جمعه داره ؛در اين مثال ما با ميتونيم از 4 دستور استفاده کنيم که يکی يکی توضيح ميدم:
  کد:
  SQL INNER JOIN Syntax
  SELECT column_name(s) FROM table_name1 INNER JOIN table_name2 ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
  اين دستور سطر هايی رو برميگرداند که حداقل يک شباهت داشته باشند.
  مثال:
  کد:
  select lessons.4th ,after_school.1st lessons inner join after_school on lessons.day=after_school.day order by day
  اين دستور يک جدول با دو ستون (lessons.4st و after_school.1st) برميگرداند ؛ولی روز 5شنبه و جمعه را ندارد.

  نکته: inner join با join برابر است.
  کد:
  SQL LEFT & RIGHT JOIN Syntax
  SELECT column_name(s) FROM table_name1 RIGHT|LEFT JOIN table_name2 ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
  اين دستور تمام سطر های جدول سمت چپ یا راست را بر ميگرداند حتّی اگر مشابهی در جدول دیگر نداشته باشد باز هم سطر را برميگرداند ولی ستون های جدول دیگر را خالی ميگذارد.
  نکته :در برخی از نسخه های sql اين دستور اين شکلی است:
  کد:
  SELECT column_name(s) FROM table_name1 RIGHT|LEFT OUTER JOIN table_name2 ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
  کد:
  SQL FULL JOIN Syntax
  SELECT column_name(s) FROM table_name1 FULL JOIN table_name2 ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
  اين دستور تمام سطر های دو جدول را بر ميگرداند ولی سطر های را که مشابهی در جدول ديگر ندارند را با ستون های خالی نمايش ميدهد.

 2. 3 کاربر از پست مفید persiandark سپاس کرده اند .

  Persian Boy (02-15-2010), saeed0721 (03-13-2010), texas (10-21-2010)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •