سلام ميخواستم ببينم چطوري ميتونم برا سايت با ويبويلت رولينگ درست كنم تا ارسال هارو نشون بنده.
با تشكر