سلام

من قسمتی را که باید به وسیله آن هک را نصب کنم را در قسمت ادمین سی پی در قسمت محصولات را ندارم چطور می توانم آن را اضافه کنم تا بتوانم هکها را نصب کنم

با تشکر......