تیم جوملا! به این طریق انتشار نسخه پایدار جوملا ۱.۵.۱۵ خود را با نام Wojmamni ama mamni به اطلاع همگان می رساند.حدود ۳ ماه پیش جوملا نسخه ۱.۵.۱۴ جهت استفاده ی کاربران منتشر شد.


[replacer_img]


هدف برنامه نویسان جوملا ، ارایه ی نسخه های بروز شده و بهتر برای استفاده کنندگان نرم افزار جوملا میباشد.

[replacer_a]
[replacer_a]
[replacer_a]