نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 10

موضوع: توابع داخلی ویژوال بیسیک

 1. #1
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  رو صندلی انتظار
  سن
  28
  نوشته ها
  609
  سپاس ها
  862
  سپاس شده 1,030 در 419 پست

  پیش فرض توابع داخلی ویژوال بیسیک

  در vb یکسری از توابع برای راحتی کار برنامه نویسان آن تعبیه شده است. من تا حد امکان این توابع را با یک مثال برای هر کدام می نویسیم. سعی می شود مثال ها قابل اجرا باشند یعنی به راحتی می توانید آنها را در vb کپی کنید و نتیجه را ببینید.
  البته این درس به عنوان مرجع ارائه می شود. برای اینکه بدانید هر تابع چه کاری انجام میدهد.

  توابع ریاضی:
  مثال این توابع در پایان یکجا ذکر می شود.

  1. Abs
  این تابع قدر مطلق عدد را به دست می آورد.  کد PHP:
  Function Abs(Number


  2. Atn
  این تابع آرک تانژانت یک عدد را به دست می آورد.  کد PHP:
  Function Atn(Number As Double) As Double 

  3. Cos
  این تابع کسینوس یک زاویه را به دست می آورد.
  کد PHP:
  Function Cos(Number As Double) As Double 

  4. Exp
  این تابع e به توان x را محاسبه می کند.  کد PHP:
  Function Exp(Number As Double) As Double 

  5. Log
  این تابع لگاریتم یک عدد را در مبنای e محاسبه می کند.

  کد PHP:
                              Function Log(Number As Double) As Double 

  6. Randomize
  این رویه مولد عدد تصادفی را Initialize می کند.
  کد PHP:
  Sub Randomize([Number]) 


  7. Rnd
  این تابع یک عدد تصادفی را برمی گرداند.  کد PHP:
   Function Rnd([Number]) As Single 

  8. Round
  یک عدد اعشاری را گرد می کند.  کد PHP:
  Function Round(Number, [NumDigitsAfterDecimal As Long]) 


  9. Sgn
  عددی را مبنی بر علامت یک عدد داده شده بر می گرداند.
  1 برای اعداد مثبت ، 1- برای اعداد منفی و صفر برای عد صفر  کد PHP:
  Function Sgn(Number


  10. Sin
  این تابع سینوس یک زاویه را بر می گرداند.
  کد PHP:
  Function Sin(Number As Double) As Double 


 2. #2
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  رو صندلی انتظار
  سن
  28
  نوشته ها
  609
  سپاس ها
  862
  سپاس شده 1,030 در 419 پست

  پیش فرض پاسخ : توابع داخلی ویژوال بیسیک


  11. Sqr
  این تابع جذر یک تابع را بر می گرداند.

  کد:
   	
  Function Sqr(Number As Double) As Double

  12. Tan
  این تابع تانژانت یک زاویه را بر می گرداند.  کد:
  Function Tan(Number As Double) As Double

  مثال:
  فقط کافی است این چند خط را در vb کپی کنید و نتیجه را ببینید:
  کد:
  Private Sub Form_Load() 
  Dim Msg As String 
  Msg = "Abs(-1.2) : " & Abs(-1.2) & vbCrLf & _ 
     "Atn(90)  : " & Atn(90) & vbCrLf & _ 
     "Cos(90)  : " & Cos(90) & vbCrLf & _ 
     "Exp(2)   : " & Exp(2) & vbCrLf & _ 
     "Log(10)  : " & Log(10) & vbCrLf & _ 
     "Rnd    : " & Rnd & vbCrLf & _ 
     "Round(1.3) : " & Round(1.3) & vbCrLf & _ 
     "Sgn(-5)  : " & Sgn(-5) & vbCrLf & _ 
     "Sin(90)  : " & Sin(90) & vbCrLf & _ 
     "Sqr(25)  : " & Sqr(25) & vbCrLf & _ 
     "Tan(90)  : " & Tan(90) 
  MsgBox Msg 
  End 
  End Sub

  تابع App:
  این تابع حاوی اطلاعات مهمی در بارهء برنامه تان می باشد.
  کد:
  Property App As App

  13. App.Comments
  توضیح فایل اجرائی برنامه را در صورت وجود بر می گرداند.

  14. App.CompanyName
  اسم برنامه نویس فایل را در صورت وجود بر می گرداند.

  15. App.EXEName
  اسم فایل اجرائی برنامه را برمی گرداند. اگر در IDE باشید اسم پروژهء فعلی را بر می گرداند.

  16. App.FileDescription
  Description فایل را در صورت وجود برمی گرداند.

  17. App.HelpFile
  می توان آدرس فایل Help برنامه را هم تنظیم و هم دریافت کرد.

  18. App.hInstance
  Handle نمونهء برنامه را برمی گرداند.

  19. App.LegalCopyright
  اطلاعات Copyright برنامه را در صورت وجود بر می گرداند.

  20. App.LegalTrademarks
  اطلاعات Trademark برنامه را در صورت وجود بر می گرداند.

  21. App.LogMode
  مقداری را مبنی بر محل فایل Log برنامه و دیگر صفات بر می گرداند.

  22. App.LogPath
  آدرس فایل Log برنامه را در صورت وجود بر می گرداند.

  23. App.Major
  شمارهء Major نسخهء برنامه را بر می گرداند.

  24. App.Minor
  شمارهء Minor نسخهء برنامه را بر می گرداند.

  25. App.NonModalAllowed
  مقداری منطقی مبنی بر اینکه آیا فرم می تواند به صورت modeless نمایش یابد یا خیر.

  26. App.Path
  مسیر فایل پروژه (VBP) را در محیط IDE و مسیر فایل اجرائی (EXE) را اگر فایل اجرائی در حال اجرا باشد بر می گرداند.

  27. App.PrevInstance
  مقداری منطقی مبنی بر اینکه آیا یک نمونهء قبلی از برنامه در حال اجرا است یا نه را بر می گرداند. از این تابع برای جلوگیری از اجرای برنامه بیش از یک بار استفاده می شود.

  28. App.ProductName
  ProductName فایل را در صورت وجود بر می گرداند.

  29. App.RetainedProject
  مقداری منطقی مبنی بر اینکه آیا مقداری از پروژه در حافظه مانده است یا نه را برمی گرداند.

  30. App.Revision
  شمارهء نسخهء تجدید نظر برنامه را برمیگرداند.

  31. App.StartMode
  مقداری را مبنی بر اینکه آیا پروژه به صورت stand-alone یا ActiveX component اجرا شده است برمیگرداند.

  32. App.TaskVisible
  مقداری منطقی مبنی بر اینکه آیا برنامه در لیست Windows Task Manager نمایش می یابد یا خیر را نشان می دهد. همچنین می توان آن را تنظیم کرد که نمایش نیاید.

  33. App.ThreadID
  شمارهء thread فایل اجرائی را بر میگرداند.

  34. App.Title
  اسمی را که در لیست Microsoft Windows Task می آید را برمی گرداند. همچنین می توان آن را تنظیم کرد.

  35. App.UnattendedApp
  مقداری منطقی مبنی بر اینکه آیا برنامه می تواند بدون user interface اجرا شود یا خیر را برمی گرداند.

  خواص تابع App در برنامه نویسی vb بسیار پر کاربرد می باشد. پس آنها را خوب یاد بگیرید.


  تابع Clipboard
  این تابع دسترسی را به Clipboard سیستم آسان می کند.
  Clipboard جائی است که وقتی در ویندوز چیزی را کپی می کنید در آن قرار می گیرد.

 3. #3
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  رو صندلی انتظار
  سن
  28
  نوشته ها
  609
  سپاس ها
  862
  سپاس شده 1,030 در 419 پست

  پیش فرض پاسخ : توابع داخلی ویژوال بیسیک

  36. Clear
  این رویه محتویات Clipboard را پاک می کند.  کد PHP:
  Sub Clear() 


  37. GetData
  برای گرفتن یک گرافیک از Clipboard  کد PHP:
  Function GetData([Format]) As IPictureDisp 

  38. GetFormat
  مقداری منطقی مبنی بر اینکه آیا فرمت محتویات Clipboard با آنچه که برایش مشخص می کنیم یکی است یا نه را بر می گرداند.  کد PHP:
  Function GetFormat(Format As Integer) As Boolean 

  39. GetText
  یک رشتهء متنی را از Clipboard می گیرد.
  کد PHP:
  Function GetText([Format]) As String 

  40. SetData
  یک عکس را با فرمت مشخص شده در Clipboard می گذارد.

  کد PHP:
  Sub SetData(Picture As IPictureDisp, [Format]) 


  41. SetText
  یک رشتهء متنی را با استفاده از فرمت مشخص شده درون Clipboard می گذارد.  کد PHP:
  Sub SetText(Str As String, [Format]) 


  مثال:
  برنامه ای که طرز Copy,Cut,Paste را با استفاده از Clipboard نشان می دهد. همان کاری که NotePad انجام می دهد. برای استفاده از این کد به یک TextBox به نام Text1 و سه CommandButton به نام های CmdCopy,CmdCut,CmdPaste احتیاج دارید. لازم به ذکر است که متنی را که می خواهید کپی یا کات کنید باید انتخاب شده باشد. به همین دلیل از خاصیت SelText استفاده شده است.  کد PHP:
  Private Sub CmdCopy_Click() 
  If 
  Text1.SelText "" Then 
      
  Exit Sub 
  Else 
      
  Clipboard.Clear 
      Clipboard
  .SetText Text1.SelText 
  End 
  If 
  End Sub 
   
  Private Sub CmdCut_Click() 
  If 
  Text1.SelText "" Then 
      
  Exit Sub 
  Else 
      
  Clipboard.Clear 
      Clipboard
  .SetText Text1.SelText 
      Text1
  .SelText "" 
  End If 
  End Sub 
   
  Private Sub CmdPaste_Click() 
  Text1.SelText Clipboard.GetText 
  End Sub 

  کلاس Printer
  اجازهء ارتباط با Printer سیستم شما را به راحتی فراهم می کند.

  به علت حجم زیاد و سنگینی مطلب و امکان نداشتن پرینتر در منزلتان از توضیح تمام خصوصیات پرهیز می شود.

  42. Printer.DeviceName
  اسم پرینتر موجود را در صورت وجود برمیگرداند.

  43. Printer.Port
  اسم پورتی که پرینترتان روی آن نصب است را برمی گرداند.

  کلاس Screen
  امکان دسترسی به محل قرار گیری فرم روی صفحهء نمایش و تنظیمات ماوس و ... را فراهم می کند.

  44.ActiveControl
  کنترلی که Focus روی آن است را بر می گرداند.

  45. ActiveForm
  فرمی که active window یا فرم قعال است را بر می گرداند.

  46. FontCount
  تعداد Font های موجود برای Device نمایش فعلی یا پرینتر را برمی گرداند.

 4. #4
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  رو صندلی انتظار
  سن
  28
  نوشته ها
  609
  سپاس ها
  862
  سپاس شده 1,030 در 419 پست

  پیش فرض پاسخ : توابع داخلی ویژوال بیسیک

  47. Fonts
  اسم تمامی Font های موجود را برمی گرداند.
  کد PHP:
  Property Fonts(Integer) As String 

  48. Height
  ارتفاع Screen را نمایش می دهد.

  49. MouseIcon
  برای انتخاب کرسر دیگری برای ماوس.

  50. MousePointer
  نوع اشاره گر ماوس را نشان می دهد.

  51. TwipsPerPixelX
  تعداد پیکسل های افقی را برای یک شئ بر حسب Twip بر می گرداند
  Twip: واحد اندازه گیری برای اندازه گیری صنعت پرینت. برابر با 1440/1 اینچ.

  52. TwipsPerPixelY
  تعداد پیکسل های عمودی را برای یک شئ بر حسب Twip بر می گرداند.

  53. Width
  عرض Screen را نمایش می دهد.

  مثال:
  این برنامه اسامی تمام Font های سیستم را در یک لیست نمایش می دهد. برای اجرا کافی است یک ListBox با نام List1 را در فرم قرار دهید.  کد PHP:
                Private Sub Form_Load() 
  Dim i As Integer 
  For 0 To Screen.FontCount 
      List1
  .AddItem Screen.Fonts(i
  Next i 
  End Sub 

  پیدا کردن Resolution صفحهء نمایش.(بسیار کاربردی!)
  کد PHP:
  Private Sub Form_Load() 
  MsgBox Screen.Width  Screen.TwipsPerPixelX _ 
      
  " x " Screen.Height  Screen.TwipsPerPixelY 
  End Sub 

  ثوابت (Constants) تعریف شده در ویژوال بیسیک:
  54. vbBack
  ثابتی برای backspace معادل کد 8 اسکی

  55. vbCr
  ثابتی برای carriage return یعنی به سر سطر رفتن معادل با کد 13 اسکی

  56. vbCrLf
  ثابتی برای ترکیبی از carriage return و LineFeed معادل با کد 13 اسکی و کد 10 اسکی

  57. vbFormFeed
  ثابتی برای form feed معادل با کد 12 اسکی
  نکته: form feed دستوری است برای خالی کردن ورقه ها در پرینتر.

  58. vbLf
  ثابتی است برای linefeed معادل با کد 10 اسکی

  59. vbNewLine
  ثابتی برای رفتن به خط بعدی

  60. vbNullChar
  ثابتی برای کاراکتر Null معادل با کد 0 اسکی

  61. vbNullString
  ثابتی برای استفاده وقتی از رویه های API استفاده می کنید که مقدار رشتهء آنها صفر می باشد.

  62. vbObjectError  کد PHP:
  Const vbObjectError = -2147221504 (&H80040000

  ثابتی که نشانهء ایجاد خطا در یک پروژهء vb می باشد.

  63. vbTab
  ثابتی برای کاراکتر Tab معادل کد 9 اسکی

  64. vbVerticalTab
  ثابتی برای کاراکتر Tab عمودی معادل کد 11 اسکی

  پیشنهاد می شود به جای کدهای اسکی از این ثوابت استفاده کنید.


  توابع تبدیل:

  65. CBool
  کد PHP:
  Function CBool(Expression) As Boolean 

  یک عبارت را به نوع Boolean تبدیل می کند.

  66. CByte  کد PHP:
  Function CByte(Expression) As Byte 

  یک عبارت را به نوع Byte تبدیل می کند.

  67. CCur
  کد PHP:
  Function CCur(Expression) As Currency 

  یک عبارت را به نوع Currency تبدیل می کند.

 5. #5
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  رو صندلی انتظار
  سن
  28
  نوشته ها
  609
  سپاس ها
  862
  سپاس شده 1,030 در 419 پست

  پیش فرض پاسخ : توابع داخلی ویژوال بیسیک

  68. CDate  کد PHP:
  Function CDate(Expression) As Date 

  یک عبارت را به نوع Date تبدیل می کند.

  69. CDbl
  کد PHP:
  Function CDbl(Expression) As Double 

  یک عبارت را به نوع Double تبدیل می کند.

  70. CDec  کد PHP:
  Function CDec(Expression


  یک عبارت را به نوع decimal تبدیل می کند.

  71. CInt
  کد PHP:
  Function CInt(Expression) As Integer 

  یک عبارت را به نوع Integer تبدیل می کند.

  72. CLng
  کد PHP:
  Function CLng(Expression) As Long 

  یک عبارت را به نوع Long تبدیل می کند.

  73. CSng
  کد PHP:
  Function CSng(Expression) As Single 

  یک عبارت را به نوع Single تبدیل می کند.

  74. CStr
  کد PHP:
  Function CStr(Expression) As String 

  یک عبارت را به نوع String تبدیل می کند.

  75. CVar
  کد PHP:
  Function CVar(Expression 

  )
  یک عبارت را به نوع Variant تبدیل می کند.

  76. CVDate  کد PHP:
  Function CVDate(Expression


  یک عبارت را به نوع Date تبدیل می کند.

  77. CVErr
  کد PHP:
  Function CVErr(Expression


  یک نوع Variant شامل شمارهء Error مشخص شده توسط کاربر را برمی گرداند.

  78. Error

  کد PHP:
  Function Error([ErrorNumber]) 


  پیغام خطا را برای شمارهء Error مشخص شده بر می گرداند.

  79. Fix
  قسمت صحیح یک عدد را بر می گرداند.

  80. Hex
  رشته ای را بر می گرداند که نمایش دهندهء عدد در مبنای هگزادسیمال می باشد.

  81. Int
  قسمت صحیح یک عدد را بر می گرداند.

  82. Oct
  رشته ای را بر می گرداند که نمایش دهندهء عدد در مبنای اکتال یا هشت می باشد.

  83. Str
  یک عدد را به صورت رشته نمایش می دهد.

  84. Val
  اعداد درون یک رشته را بر می گرداند.


  توابع تاریخ/زمان:

  85. Date
  تاریخ فعلی سیستم را برمی گرداند. همچنین می توان با آن تنظیم کرد.

  86. Now
  زمان و تاریخ سیستم را بر می گرداند.

  87. Time
  زمان فعلی سیستم را بر می گرداند. همچنین می توان با آن تنظیم کرد.

  88. Timer
  زمان سپری شده از نیمه شب یا midnight را بر حسب ثانیه بر می گرداند.

 6. #6
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  رو صندلی انتظار
  سن
  28
  نوشته ها
  609
  سپاس ها
  862
  سپاس شده 1,030 در 419 پست

  پیش فرض پاسخ : توابع داخلی ویژوال بیسیک

  89. DateAdd
  کد PHP:
                         Function DateAdd(Interval As StringNumber As DoubleDate
  </div>یک نوع Variant را که شامل تاریخی که مدت زمان مشخص شده اضافه شده است را بر می گرداند.

  90. DateDiff
  کد PHP:
                         Function DateDiff(Interval As StringDate1Date2, [FirstDayOfWeek As VbDayOfWeek vbSunday], [FirstWeekOfYear As VbFirstWeekOfYear vbFirstJan1]) 
  مدت زمانی که بین دو تاریخ مشخص گذشته است را بر می گرداند.

  91. DatePart
  کد PHP:
                         Function DatePart(Interval As StringDate, [FirstDayOfWeek As VbDayOfWeek vbSunday], [FirstWeekOfYear As VbFirstWeekOfYear vbFirstJan1]) 


  یک قسمت مشخص از تاریخ داده شده را بر می گرداند.

  92. DateSerial  کد PHP:
  Function DateSerial(Year As IntegerMonth As IntegerDay As Integer


  تاریخ را برای سال ، ماه و روز مشخص شده بر می گرداند.

  93. DateValue  کد PHP:
  Function DateValue(Date As String


  تاریخ را بر می گرداند.

  94. Day  کد PHP:
  Function Day(Date


  یک عدد صحیح که نشانگر روز هفته می باشد را بر می گرداند.

  95. Hour  کد PHP:
  Function Hour(Time


  یک عدد صحیح که نشانگر ساعت یک روز می باشد را بر می گرداند.

  96. Minute
  کد PHP:
  Function Minute(Time


  یک عدد صحیح که نشانگر دقیقهء یک ساعت می باشد را بر می گرداند.

  97. Month  کد PHP:
  Function Month(Date


  یک عدد صحیح که نشانگر ماه سال می باشد را بر می گرداند.

  98. Second
  کد PHP:
  Function Second(Time


  یک عدد صحیح که نشانگر ثانیهء یک دقیقه می باشد را بر می گرداند.

  99. TimeSerial  کد PHP:
  Function TimeSerial(Hour As IntegerMinute As IntegerSecond As Integer


  ردیفی از ساعت ، دقیقه و ثانیهء مشخص را بر می گرداند.

  100. TimeValue
  کد PHP:
  Function TimeValue(Time As String


  یک زمان را بر می گرداند.

  101. Weekday
  کد PHP:
  Function Weekday(Date, [FirstDayOfWeek As VbDayOfWeek vbSunday]) 


  یک عدد صحیح که نشانگر روز یک هفته می باشد را بر می گرداند.

  102. Year
  کد PHP:
  Function Year(Date


  یک عدد صحیح که نشانگر یک سال می باشد را بر می گرداند.  توابع File System:

  103. ChDir
  کد PHP:
  Sub ChDir(Path As String


  پوشهء پیش فرض یا جاری سیستم را تغییر می دهد.

  104. ChDrive
  کد PHP:
  Sub ChDrive(Drive As String


  درایو جاری سیستم را تغییر می دهد.

  105. CurDir

  کد PHP:
  Function CurDir([Drive]) 


  آدرس جاری را بر می گرداند.

 7. #7
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  رو صندلی انتظار
  سن
  28
  نوشته ها
  609
  سپاس ها
  862
  سپاس شده 1,030 در 419 پست

  پیش فرض پاسخ : توابع داخلی ویژوال بیسیک

  106. Dir  کد PHP:
  Function Dir([PathName], [Attributes As VbFileAttribute vbNormal]) As String 

  اسم فایل ، پوشهء شبیه داده شده را بر می گرداند.

  107. EOF
  کد PHP:
  Function EOF(FileNumber As Integer) As Boolean 

  مقداری منطقی مبنی بر این که به پایان فایل رسیده ایم یا نه را بر می گرداند.

  108. FileAttr
  کد PHP:
  Function FileAttr(FileNumber As Integer, [ReturnType As Integer 1]) As Long 

  نوع خاصیت را برای فایلی که با جملهء open باز شده است را بر می گرداند.

  109. FileDateTime  کد PHP:
  Function FileDateTime(PathName As String


  زمان و تاریخ فایل را بر میگرداند.

  110. GetAttr
  کد PHP:
  Function GetAttr(PathName As String) As VbFileAttribute 

  Attributes های یک فایل یا پوشه را بر می گرداند.

  111. MkDir
  کد PHP:
  Sub MkDir(Path As String


  یک پوشهء جدید را ایجاد می کند.

  112. Reset

  کد PHP:
  Sub Reset() 


  تمامی فایل های باز دیسک را باز می کند.

  113. RmDir
  کد PHP:
  Sub RmDir(Path As String


  پوشهء موجود را پاک می کند.

  114. SetAttr


  کد PHP:
  Sub SetAttr(PathName As StringAttributes As VbFileAttribute
  اطلاعات attribute مربوط به یک فایل را تنظیم می کند.


  توابع اطلاعات:

  115. Err

  کد PHP:
  Function Err() As ErrObject 
  شمارهء Errorی را که ایجاد شده است بر می گرداند.

  116. IsArray
  کد PHP:
  Function IsArray(VarName) As Boolean 

  اگر VarName یک آرایه است True بر می گرداند.

  117. IsDate
  کد PHP:
  Function IsDate(Expression) As Boolean 

  اگر عبارت بتواند به تاریخ تبدیل شود True بر می گرداند.

  118. IsEmpty
  کد PHP:
  Function IsEmpty(Expression) As Boolean 

  اگر متغییر مقدار دهی اولیه نشده باشد True بر می گرداند.

  119. IsError
  کد PHP:
  Function IsError(Expression) As Boolean 

  اگر عبارت یک مقدار Error باشد True بر می گرداند.

  120. IsMissing

  کد PHP:
  Function IsMissing(ArgName) As Boolean 

  اگر یک آرگومان اختیاری پاس نشده باشد True بر می گرداند.

 8. #8
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  رو صندلی انتظار
  سن
  28
  نوشته ها
  609
  سپاس ها
  862
  سپاس شده 1,030 در 419 پست

  پیش فرض پاسخ : توابع داخلی ویژوال بیسیک

  121. IsNull
  کد PHP:
                         Function IsNull(Expression) As Boolean 
  اگر عبارت شامل اطلاعات معتبر نباشد True بر می گرداند.

  122. IsNumeric  کد PHP:
                         Function IsNumeric(Expression) As Boolean 
  اگر بتوان عبارتی را به صورت عدد ارزیابی کرد True بر میگرداند.

  123. IsObject
  کد PHP:
                         Function IsObject(Expression) As Boolean 
  اگر یک شناسه یک متغییر شئ را تعیین کند True بر می گرداند.

  124. QBColor


  Fun

  کد PHP:
                         ction QBColor(Color As Integer) As Long 
  شمارهء رنگ RGB را برای یک عدد رنگ مشخص شده از لیستی از رنگهای استاندارد از قبل تعیین شده بر می گرداند.

  125. RGB
  کد PHP:
                         Function RGB(Red As IntegerGreen As IntegerBlue As Integer) As Long 
  یک عدد صحیح برای رنگ مشخص شده توسط RGB را بر می گرداند.
  نکته: می دانید که هر رنگی را با سه رنگ قرمز ، سبز و آبی می توان به دست آورد.

  126. TypeName
  کد PHP:
                         Function TypeName(VarName) As String 
  رشته ای را که اطلاعاتی دربارهء یک متغییر را ذخیره می کند بر می گرداند.

  127. VarType
  کد PHP:
                         Function VarType(VarName) As VbVarType 
  مقداری را که نشانهء یک زیر نوع می باشد را بر میگرداند.


  توابع Interaction:

  128. AppActivate
  کد PHP:
                         Sub AppActivate(Title, [Wait]) 
  پنجرهء یک برنامه را فعال می کند.

  129. Beep
  یک صدای بیپ را در بلندگوی کامپیوتر ایجاد می کند.

  130. Choose
  کد PHP:
                         Function Choose(Index As SingleParamArray Choice() As Variant
  یک مقدار را از لیستی از آرگومان ها انتخاب می کند.

  131. Command
  قسمت آرگومان برنامه را هنگام اجرا بر می گرداند. Command Line

  132. CreateObject
  کد PHP:
                         Function CreateObject(Class As String, [ServerName As String]) 
  یک شئ ActiveX را ایجاد می کند.

  133. DeleteSetting
  کد PHP:
                         Sub DeleteSetting(AppName As String, [Section], [Key]) 
  یک Section یا Key برای یک برنامه را از رجیستری ویندوز پاک میکند.

  134. DoEvents
  کد PHP:
                         Function DoEvents() As Integer 
  بازدهء اجرا می باشد که سیستم عامل فرصتی برای اجرای دیگر پروسه ها را داشته باشد.

  135. Environ
  کد PHP:
                         Function Environ(Expression
  رشته ای را که به یک environment variable تخصیص داده شده است را بر می گرداند.

  environment variable اطلاعاتی می باشد که در یک محیط داس زیر یک اسم unique و تعیین اطلاعاتی دربارهء محیط کاری را ذخیره می کند.(منبع:Babylon Dictionary)

  136. GetAllSettings
  کد PHP:
                         Function GetAllSettings(AppName As StringSection As String
  </div>لیستی از settings هایی که برای یک برنامه در رجیستری ذخیره کردی اید را بر می گرداند.

  137. GetObject
  کد PHP:
  Function GetObject([PathName], [Class]) 


  یک مرجع برای یک شئ ActiveX را از یک فایل بر می گرداند.

 9. #9
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  رو صندلی انتظار
  سن
  28
  نوشته ها
  609
  سپاس ها
  862
  سپاس شده 1,030 در 419 پست

  پیش فرض پاسخ : توابع داخلی ویژوال بیسیک

  138. GetSetting
  کد PHP:
                         Function GetSetting(AppName As StringSection As StringKey As String, [Default]) As String 

  یک setting را برای یک Key در رجیستری سیستم بر می گرداند.

  139. Partition
  کد PHP:
                         Function Partition(NumberStartStopInterval
  </div>یک رشته را که نشان می دهد یک شمارهء خاص در یک سری از اعداد چند بار اتفاق می افتد.

  140. SaveSetting
  کد PHP:
                         Sub SaveSetting(AppName As StringSection As StringKey As StringSetting As String
  یک Setting را در یک کلید مشخص در رجیستری ذخیره می کند.

  141. Shell

  کد PHP:
  کد PHP:
                         Function Shell(PathName, [WindowStyle As VbAppWinStyle vbMinimizedFocus]) As Double 
  یک فایل EXE را اجرا می کند.

  142. Switch  کد PHP:
                         Function Switch(ParamArray VarExpr() As Variant
  اولین مقدار یا عبارت true را در یک لیست بر می گرداند.


  توابع استاندارد:

  143. LoadPicture
  کد PHP:
                         Function LoadPicture([filename], [widthDesired As Long], [heightDesired As Long], [flags As LoadPictureConstants = Default]) As IPictureDisp 

  یک عکس را از یک فایل می خواند.

  مثال:
  یک کنترل Image را روی فرم قرار دهید و آدرس این کد را به یک فایل عکس در کامپیوترتان تغییر دهید.  کد PHP:
                         Private Sub Form_Load() 
  Image1.Picture LoadPicture("D:\Sange-Saboor\myself.jpg"
  End Sub 
  144. SavePicture

  کد PHP:
  کد PHP:
                         Sub SavePicture(Picture As IPictureDispfilename As String
  یک عکس را در یک فایل ذخیره می کند.


  توابع رشته ها:

  145. Asc
  کاراکتر ANSI را برای اولین کاراکتر درون یک رشته بر می گرداند.
  کد PHP:
                         ANSIAmerican National Standards Institute 
  موسسهء استاندارد ملی آمریکا  کد PHP:
                         U.Sengineering organization that determines procedures for the development and coordination of voluntary American National StandardsANSI (Babylon Dictionary


  146. AscB
  کد PHP:
                         Function AscB(String As String) As Byte 
  مقدار اولین بایت در یک رشته را بر می گرداند.

  147. AscW
  کد PHP:
                         Function AscW(String As String) As Integer 
  کد native character را برای اولین کاراکتر در یک رشته بر می گرداند. (Unicode or ANSI)

  148. Chr
  کاراکتر را برای شمارهء کد داده شده نشان می دهد.

  149. ChrB
  کد PHP:
                         Function ChrB(CharCode As Byte
  رشته ای شامل تنها بایت مشخص شده را بر می گرداند.

  150. ChrW
  کد PHP:
                         Function ChrW(CharCode As Long
  رشته ای شامل کاراکتر Native مشخص شده بر می گرداند. (Unicode or ANSI)

  151. Filter
  کد PHP:
                         Function Filter(SourceArrayMatch As String, [Include As Boolean True], [Compare As VbCompareMethod vbBinaryCompare]) 
  آرایه های منطبق را بر می گرداند.

  152. Format  کد PHP:
                         Function Format(Expression, [Format], [FirstDayOfWeek As VbDayOfWeek vbSunday], [FirstWeekOfYear As VbFirstWeekOfYear vbFirstJan1]) 


  فرمت بندی یک عبارت را انجام می دهد.

  153. FormatCurrency  کد PHP:
                         Function FormatCurrency(Expression, [NumDigitsAfterDecimal As Long = -1], [IncludeLeadingDigit As VbTriState vbUseDefault], [UseParensForNegativeNumbers As VbTriState vbUseDefault], [GroupDigits As VbTriState vbUseDefault]) As String 
  فرمت بندی یک عبارت را به صورت currency انجام می دهد.

  154. FormatDateTime
  کد PHP:
                         Function FormatDateTime(Expression, [NamedFormat As VbDateTimeFormat vbGeneralDate]) As String 

  فرمت بندی یک عبارت را به صورت date انجام می دهد.

 10. #10
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  رو صندلی انتظار
  سن
  28
  نوشته ها
  609
  سپاس ها
  862
  سپاس شده 1,030 در 419 پست

  پیش فرض پاسخ : توابع داخلی ویژوال بیسیک

  155. FormatNumber  کد PHP:
                         Function FormatNumber(Expression, [NumDigitsAfterDecimal As Long = -1], [IncludeLeadingDigit As VbTriState vbUseDefault], [UseParensForNegativeNumbers As VbTriState vbUseDefault], [GroupDigits As VbTriState vbUseDefault]) As String 
  فرمت بندی یک عبارت را به صورت Number انجام می دهد.

  156. FormatPercent
  کد PHP:
                         Function FormatPercent(Expression, [NumDigitsAfterDecimal As Long = -1], [IncludeLeadingDigit As VbTriState vbUseDefault], [UseParensForNegativeNumbers As VbTriState vbUseDefault], [GroupDigits As VbTriState vbUseDefault]) As String 

  فرمت بندی یک عبارت را به صورت percent انجام می دهد.

  157. InStr
  کد PHP:
                         Function InStr([Start], [String1], [String2], [Compare As VbCompareMethod vbBinaryCompare]) 


  محل اولین وقوع یک رشته را در دیگری نشان می دهد.

  158. InStrB
  کد PHP:
                         Function InStrB([Start], [String1], [String2], [Compare As VbCompareMethod vbBinaryCompare]) 
  محل بایت اولین وقوع یک رشته را در دیگری نشان می دهد.

  159. InStrRev
  کد PHP:
                         Function InStrRev(StringCheck As StringStringMatch As String, [Start As Long = -1], [Compare As VbCompareMethod vbBinaryCompare]) As Long 
  محل آخرین وقوع یک رشته را در دیگری نشان می دهد.

  160. Join
  کد PHP:
                         Function Join(SourceArray, [Delimiter]) As String 
  عناصر یک آرایه را به یک رشته پیوند می دهد.

  161. LCase
  رشتهء تبدیل شده به حروف کوچک را بر می گرداند.

  162. Left
  کد PHP:
                         Function Left(StringLength As Long
  </div>تعداد کاراکتر های مشخص را از سمت چپ یک رشته بر می گرداند.
  کد PHP:
                         Private Sub Form_Load() 
  MsgBox Left("Amir"2
  End Sub 
  </div>163. LeftB
  تعداد بایت های مشخص را از سمت چپ یک رشته بر می گرداند.

  164. Len
  طول یا بایت یک رشته را برای ذخیره در یک متغییر بر می گرداند.

  165. LenB
  بایت های لازم برای ذخیره در یک متغییر را بر می گرداند.

  166. LTrim
  یک کپی از رشته را بدون فاصلهء بین خطوط leading spaces بر می گرداند.

  167. Mid  کد PHP:
                         Function Mid(StringStart As Long, [Length]) 
  تعداد مشخصی از کاراکتر های یک رشته را بر می گرداند. از این تابع می توان برای تک تک خواندن حروف یک رشته استفاده کرد.مثال: فقط یک ListBox روی فرم قرار دهید.  کد PHP:
                         Private Sub Form_Load() 
  Dim i As Integer 
  Dim Str 
  As String 
  Str 
  "Amir" 
  For 1 To Len(Str
      
  List1.AddItem Mid(Stri1
  Next i 
  End Sub 
  168. MidB
  تعداد مشخصی از بایت های یک رشته را بر می گرداند.

  169. MonthName  کد PHP:
                         Function MonthName(Month As Long, [Abbreviate As Boolean False]) As String 
  اسم یک ماه محلی مشخص شده را بر می گرداند.

  170. Replace

  کد PHP:
                         Function Replace(Expression As StringFind As StringReplace As String, [Start As Long 1], [Count As Long = -1], [Compare As VbCompareMethod vbBinaryCompare]) As String 

  یک زیر رشته را در یک رشته جستجو و جایگزین می کند.

  171. Right
  کد PHP:
                         Function Right(StringLength As Long
  تعداد کاراکتر های مشخص را از سمت راست یک رشته بر می گرداند.
  مثال:
  کد PHP:
                         Private Sub Form_Load() 
  MsgBox Right("Amir"2
  End Sub 
  </div>172. RightB
  تعداد بایت های مشخص را از سمت راست یک رشته بر می گرداند.

  173. RTrim
  یک کپی از رشته را بدون فاصلهء قبل از رشته یا Trailing spaces بر می گرداند.

  174. Space
  یک رشته شامل فضا های خالی با توجه به تعداد مشخص شده بر می گرداند.

  175. Split
  کد PHP:
                         Function Split(Expression As String, [Delimiter], [Limit As Long = -1], [Compare As VbCompareMethod vbBinaryCompare]) 
  یک رشته را به آرایه Split یا تکه می کند.

  176. StrComp
  کد PHP:
                         Function StrComp(String1String2, [Compare As VbCompareMethod vbBinaryCompare]) 


  نتیجهء مقایسهء دو رشته را بر می گرداند.

  177. StrConv
  کد PHP:
                         Function StrConv(StringConversion As VbStrConv, [LocaleID As Long]) 
  یک رشتهء تبدیل شده را بر می گرداند.

  178. String
  کد PHP:
                         Function String(Number As LongCharacter
  </div>یک رشته از تکرار یک کاراکتر را بر می گرداند.

  179. StrReverse
  کد PHP:
                         Function StrReverse(Expression As String) As String 
  معکوس یک رشته را بر می گرداند.

  180. Trim
  یک کپی از رشته بدون فضاهای leading and trailing بر می گرداند.

  181. UCase
  رشتهء تبدیل شده به حروف بزرگ را بر می گرداند.

  182. WeekdayName  کد PHP:
                         Function WeekdayName(Weekday As Long, [Abbreviate As Boolean False], [FirstDayOfWeek As VbDayOfWeek vbUseSystemDayOfWeek]) As String 

  اسم یک روز هفتهء محلی مشخص شده را بر می گرداند.

  منبع: Sange-Saboor.Com

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •