با اجرای ویژوال بیسیک سفینه ی خود را روشن کنید و آماده ی سفر شوید.لحظه ای درنگ باعث باز ماندن شما از سفر می شود پس ایستگاه ها را با دقت طی کنید.
از منوی Project بر روی Components کلیک کنید.(CTRL+T)
گزینه ی Microsoft Windows Common Controls 6.0 را بیابید و تیک کنار آن را بگذارید و OK کنید.
9 کنترل جدید به برنامه تان افزوده شده است ما با دو کنترل Toolbar و ImageList کار خواهیم کرد.
این دو کنترل را به فرم تان بیافرایید.بعد از افزودن کنترل Toolbar؛ به طور اتوماتیک این کنترل به بالای فرم انتقال پیدا می کند.
از سفینه پیاده شوید در این ایستگاه شما باید عکس های نوار ابزار خود را در ابعاد 32×32 طراحی کنید.(در ابعاد دیگر هم می تواند باشد.)
اگر حوصله طراحی ندارید به پوشه نرم افزارهای مختلف بروید خیلی عکس های خوبی گیرتان می آید.(فتوشاپ ؛ آفیس و...)
کنترل ImageList1 را انتخاب کنید در قسمت Properties مربوط به کنترل؛ بر روی Custom کلیک کنید در کادر Property Page به برگه ی Image بروید.
روی دکمه ی Insert Picture کلیک کنید و آیکان های خود را وارد برنامه کنید.هر عکسی که وارد می کنید در قسمت Index شماره ای به طور اتوماتیک به آن داده می شود ما با Index سر و کار خواهیم داشت.
بعد از اتمام کار OK کنید و سریع سوار سفینه شوید.
Toolbar1 را انتخاب کنید و در قسمتProperties روی Custom کلیک کنید تا کادر Propery Page ظاهر شود.در اینجا ما باید عکس ها را به کنترل نوار ابزار ارتباط دهیم برای اینکار در برگه ی General
در قسمت Image List کشویی را پایین بکشید و نام ImageList1 (نام کنترل Image List) را انتخاب کنید. اتصال بر قرار شد سفینه ی فضایی شماره 1 برنامه نویسی به ایستگاه اصلی نزدیک می شود.به برگه ی Buttons بروید و روی دکمه ی Insert Button کلیک کنید با اینکار دکمه ای خالی در Toolbar فرم برنامه ایجاد خواهد شد. در قسمت Caption عنوان دکمه را وارد کنید و در قسمت Image در همین برگه شماره ی Index عکس مورد نظر را وارد کنید و در قسمت Key نامی را وارد کنید این نام را در کدنویسی
استفاده خواهید کرد و مهم ترین قسمت می باشد حال Ok کنید.
دکمه در قسمت Toolbar ظاهر خواهد شد حال باید بدانیم کدام کنترل کلیک شده است تا با توجه به دکمه ی کلیک شده برای دکمه ی مورد نظر برنامه نویسی کنید.
روی کنترل Toolbar1 در فرم دو بار کلیک کنید تا رویداد Toolbar1_ButtonClick ظاهر شود حال کد زیر را وارد کنید و به جای NewButton و SaveButton کلمه ای را وارد کنید که در قسمت Key مربوط به دکمه نوشتید؛حتما کلمه باید در داخل علامت "" باشد:


کد PHP:
Select Case Button.Key
Case "NewButton"
' Your Code Here
Case "SaveButton"
Your Code Here
End Select