نمیدونستم کجا مطرح کنم ... به همین علت تو این تالار گزاشتم!!!

این یه bbcode هست برای پنهان کردن متن.من این رو قرار دادم ولی یه مشکلی داره اونم اینه که وقتی یک کاربر در پست خودش این کد رو استفاده میکنه ... اگر کسی دویاره از این کد استفاده کنه فقط کد کاربر اول باز میشه یعنی برای بقیه نمایش داده نمیشه(برای کسانی که در پست های بعدی استفاده کردن)!!! بعد هم زمانی که کاربر روی متن پنهان کلیک میکنه این متن پنهان یه طوراایی خود همون تاپیک رو ریلد میکنه یعنی به این شکل انگار روی دکمه ی F5 زدیم !

<table class="tborder" width="98%" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1">
<tbody><tr>

<td class="tcat" align="center">
<a href="" onclick="document.getElementById('spoiler_cache'). style.display = (document.getElementById('spoiler_cache').style.di splay == 'none')? '' : 'none';return false;">متن پنهان</a>
</td>
</tr>
<tr id="spoiler_cache" style="display:none;">
<td class="alt2" valign="top" width="100%" align="right" height="100%">
{param}
</td>
</tr>
</tbody></table>
<br>
خودم احساس میکنم دستور (document.getElementById('spoiler_cache').style.di splay == 'none') مشکل داشته باشه ...
این اسپولر عالیه ! چون خیلی قشنگ هست و با بقیهی کد ها فرق داره ..ممنون