اسکریپت شبیه به سایت zedge.net اسکریپتی در جهت راه اندازی سایت خدمات موبایل نظیر : دریافت تم و پوسته | نرم افزار | نماهنگ | تیکه فیلم های جالب | زنگ موبایل و … میباشد ! این اسکریپت کاملاً شبیه به اسکریپت سایت Zedge.net میباشد


[replacer_a]