جلوگيري از نشان دادن لينك تماس با ما براي كاربران عضو شده


اموزش نصب:

فايل sendmessage.php را در مسير انجمن خود پيدا كرده و اديت كنيد.

هر چي كد بين <?php and ?> هست را پاك كرده و به جاش كد زير را قرار بديد.

کد:
 
<?php
header("location: [some-url]");
?>
حتما" قبل از تغييرات بك اپ از سايت بگيريد.