نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: عنوان پست در هک recent_posts چرا منقطع میشه . ؟

 1. #1
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  نوشته ها
  6
  سپاس ها
  12
  سپاس شده 3 در 3 پست

  Icon4 عنوان پست در هک recent_posts چرا منقطع میشه . ؟

  ببخشید من از هک recent_posts استفاده کردم و متوجه شدم که کامل عنوان پست را نشان نمیدهد .
  در حالی که هنوز قسمت جدول مربوطه کامل پر نشده .


  آیا راه حلی داره . تغییر داد
  مرسی

 2. #2
  تاریخ عضویت
  Nov 2007
  محل سکونت
  کرج مهرویلا
  نوشته ها
  16,224
  سپاس ها
  3,278
  سپاس شده 22,459 در 9,375 پست

  پیش فرض پاسخ : عنوان پست در هک recent_posts چرا منقطع میشه . ؟

  این هک را برای دانلود قرار دهید تا تست کنم
  دوستان و همکاران عزیز
  در پیغام خصوصی به سوالات و موارد شما پاسخ داده نخواهد شد
  مگر انهایی که کار طراحی دارند
  لطفا مزاحم نشوید و در سایت مطرح بکنید


  در روزگاری که لبخند آدمها بخاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند آدمها ( کوروش کبیر )

  ساعات تماس : 10 & 14 - 18 & 23
  09386942162
  vbsaz.ir@gmail.com
 3. کاربر روبرو از پست مفید mr.bahram سپاس کرده است .

  AKDISH (07-15-2013)

 4. #3
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  نوشته ها
  6
  سپاس ها
  12
  سپاس شده 3 در 3 پست

  پیش فرض پاسخ : عنوان پست در هک recent_posts چرا منقطع میشه . ؟

  عذر خواهی میکنم .
  هر کجا زدم اجازه نمیداد آپ کنم . فایل XML را .
  ممنون میشم مشکلشو حل کنید .

  کد HTML:
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  
  <product productid="recent_posts_index" active="1">
    <title>Recent Posts v2</title>
    <description>It shows the last posts on index</description>
    <version>2.0</version>
    <url />
    <versioncheckurl />
    <dependencies>
    </dependencies>
    <codes>
    </codes>
    <templates>
      <template name="recentposts" templatetype="template" date="1344590076" username="Luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[<div class="collapse">
    <div class="blockhead">
  <h2><span class="forumtitle" style="padding-left: 5px">{vb:rawphrase latestposts}</span>
  <vb:if condition="!$show['collapsable_forums']">
        <a class="collapse" id="collapse_recentposts" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse_40b.png" alt="" /></a>
        </vb:if>
      </h2>
    </div>
    <div class="blockbody" id="recentposts">
      <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
        <tr>
          <td class="recentposts_top_td">{vb:rawphrase latestposts}</td>
          <td class="recentposts_top_td">{vb:rawphrase latestpostforum}</td>
          <td class="recentposts_top_td">{vb:rawphrase latestposter}</td>
          <td class="recentposts_top_td">{vb:rawphrase latestposttime}</td>
          <td class="recentposts_top_td" align="{vb:stylevar right}">{vb:rawphrase replies}</td>
          <td class="recentposts_top_td" align="{vb:stylevar right}">{vb:rawphrase views}</td>
        </tr>
      <vb:each from="recentposts_bits" value="recentposts_bit">
        <tr class="recentposts_tr">
          <td class="recentposts_td1">
            <span style="float:right">
            <vb:if condition="$recentposts_bit['taglist']">
              <img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/tag.png" alt="{vb:raw recentposts_bit.taglist}" title="{vb:raw recentposts_bit.taglist}" />
            </vb:if>
            <vb:if condition="$recentposts_bit['attach'] > 0">
              <a href="javascript://" onclick="attachments({vb:raw recentposts_bit.threadid}); return false" rel="nofollow"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" alt="{vb:rawphrase x_attachments, {vb:raw recentposts_bit.attach}}" title="{vb:rawphrase x_attachments, {vb:raw recentposts_bit.attach}}" /></a>
            </vb:if>
            </span>
  <vb:if condition="$show['icon']"><img src="{vb:raw recentposts_bit.iconpath}" class="postimg" alt="{vb:raw recentposts_bit.icontitle}" border="0" /><vb:else /> <img src="http://www.dzairy.net/images/icons/icon1.png" class="postimg" alt="Post" border="0" /></vb:if>
  
            <a href="{vb:link thread, {vb:raw recentposts_bit}, {vb:raw recentposts_bit.pageinfo_lastpost}}#post{vb:raw recentposts_bit.lastpostid}" rel="nofollow"><vb:if condition="$recentposts_bit[newpost]"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/lastpost-right.png" alt="{vb:rawphrase go_to_last_post}" title="{vb:rawphrase go_to_last_post}" /></vb:if></a>
          
            <vb:if condition="$recentposts_bit['prefix']">{vb:raw recentposts_bit.prefix}</vb:if>
            <a href="{vb:link thread, {vb:raw recentposts_bit}, {vb:raw recentposts_bit.pageinfo_newpost}}" title="{vb:rawphrase go_first_unread_in_thread_x, {vb:raw recentposts_bit.fullthreadtitle}}"><vb:if condition="$recentposts_bit['newpost']"><b></vb:if>{vb:raw recentposts_bit.titletrimmed}<vb:if condition="$recentposts_bit['newpost']"></b></vb:if></a>
          </td>
          <td class="recentposts_td2">
            <a href="{vb:link forum, {vb:raw recentposts_bit}, null, 'forumid', 'fullforumtitle'}" title="{vb:raw recentposts_bit.fullforumtitle}">{vb:raw recentposts_bit.forumtitle}</a>
  
        
            <span style="float: right;">
    <a href="external.php?{vb:raw session.sessionurl}type=RSS2&amp;forumids={vb:raw recentposts_bit.forumid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/rss_40b.png" alt="{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}" title="{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}" /></a></span>
  
          </td> 
          <td class="recentposts_td1">
  
  <a class="username" href="/member.php?u={vb:raw recentposts_bit.lastposterid}">{vb:raw recentposts_bit.musername}</a>
          
          </td>
          <td class="recentposts_td2">
            {vb:raw recentposts_bit.date} <span class="time">{vb:raw recentposts_bit.time}</span>
          </td>
          <td class="recentposts_td1" align="{vb:stylevar right}">
            <a href="misc.php?do=whoposted&amp;t={vb:raw recentposts_bit.threadid}" onclick="who({vb:raw recentposts_bit.threadid}); return false;" class="understate" rel="nofollow">{vb:raw recentposts_bit.replycount}</a>
          </td>
          <td class="recentposts_td2" align="{vb:stylevar right}">
            {vb:raw recentposts_bit.views}
          </td>
        </tr>
      </vb:each>
      </table>
    </div>
  </div>]=]=></template>
    </templates>
    <stylevardfns>
    </stylevardfns>
    <stylevars>
    </stylevars>
    <plugins>
      <plugin active="1" executionorder="5">
        <title>### Recent Posts ### Cache Template</title>
        <hookname>cache_templates</hookname>
        <phpcode><=!=[=C=D=A=T=A=[$cache[] = 'recentposts';]=]=></phpcode>
      </plugin>
      <plugin active="1" executionorder="5">
        <title>### Recent Posts ### Forumhome Start</title>
        <hookname>forumhome_start</hookname>
        <phpcode><=!=[=C=D=A=T=A=[if ($vbulletin->options['recent_posts_enable'])
  {
    foreach($vbulletin->forumcache AS $forum)
    {
      if (!$forum['displayorder'] OR !($forum['options'] & $vbulletin->bf_misc_forumoptions['active']))
      {
        $excluded_forum_ids .= ',' . $forum['forumid'];
      }
  
      $forumpermissions = $vbulletin->userinfo['forumpermissions']["{$forum['forumid']}"];
  
      if (!($forumpermissions & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canview']) AND ($vbulletin->forumcache["{$forum['forumid']}"]['showprivate'] == 1 OR (!$vbulletin->forumcache["{$forum['forumid']}"]['showprivate'] AND !$vbulletin->options['showprivateforums'])))
      {
        $excluded_forum_ids .= ',' . $forum['forumid'];
      }
    }
  
    unset($forumpermissions, $forum);
  
    $excluded_forum_ids = substr($excluded_forum_ids, 1);
  
    if ($excluded_forum_ids != '')
    {
      $excluded_ids = "AND thread.forumid NOT IN($excluded_forum_ids)";
    }
  
    $result = $vbulletin->db->query_read("
      SELECT thread.*, user.userid, usergroupid, displaygroupid, username, icon.title as icontitle, icon.iconpath
      FROM " . TABLE_PREFIX . "thread AS thread
      LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "user AS user ON (user.userid = lastposterid)
      LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "icon AS icon ON(icon.iconid = thread.iconid) 
      WHERE NOT ISNULL(thread.threadid) AND visible = '1' AND open != '10' $excluded_ids
      ORDER BY lastpost DESC
      LIMIT 0,".intval($vbulletin->options['limit_posts_nr'])."
    ");
  
     while ($recentposts_bit = $db->fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
    { 
      if ($recentposts_bit['lastpost'] > $vbulletin->userinfo['lastvisit']) 
      { 
        $recentposts_bit['newpost'] = true; 
      } 
  
      if (!empty($recentposts_bit['prefixid'])) 
      { 
        $recentposts_bit['prefix'] = $vbphrase["prefix_{$recentposts_bit['prefixid']}_title_rich"].": "; 
      } 
  
          // get icon from icon cache 
        if ($recentposts_bit['iconid']) 
        { 
          $recentposts_bit['iconpath'] = $vbulletin->iconcache["$recentposts_bit[iconid]"]['iconpath']; 
          $recentposts_bit['icontitle'] = $vbulletin->iconcache["$recentposts_bit[iconid]"]['title']; 
        } 
  
        // show poll icon 
        if ($recentposts_bit['pollid'] != 0) 
        { 
          $show['icon'] = true; 
          $recentposts_bit['iconpath'] = vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('imgdir_misc') . "/poll_posticon.gif";
          $recentposts_bit['icontitle'] = $vbphrase['poll']; 
        } 
        // show specified icon 
        // this looks obsolete -- there isn't anything that appears to set threadiconpath 
        // anywhere outside of this file. 
        else if ($recentposts_bit['iconpath']) 
        { 
          $show['icon'] = true; 
        } 
        // show default icon 
        else if (!empty($vbulletin->options['showdeficon'])) 
        { 
          $show['threadicon'] = true; 
          $recentposts_bit['iconpath'] = $vbulletin->options['showdeficon']; 
          $recentposts_bit['icontitle'] = ''; 
        } 
        // do not show icon 
        else 
        { 
          $show['icon'] = false; 
           $recentposts_bit['iconpath'] = vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('imgdir_statusicon') . "/post_old.png";
          $recentposts_bit['icontitle'] = $vbphrase['post'];  
        } 
      $recentposts_bit['fullthreadtitle']  = strip_tags($recentposts_bit['title']); 
      $recentposts_bit['titletrimmed']    = fetch_trimmed_title($recentposts_bit['title'], 40); 
      $recentposts_bit['taglist']    = strip_tags($recentposts_bit['taglist']); 
      $recentposts_bit['fullforumtitle']    = strip_tags($vbulletin->forumcache["{$recentposts_bit['forumid']}"]['title_clean']); 
      $recentposts_bit['forumtitle']    = fetch_trimmed_title($recentposts_bit['fullforumtitle'], 25); 
      $recentposts_bit['musername']    = fetch_musername($recentposts_bit); 
      $recentposts_bit['date']      = vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $recentposts_bit['lastpost'], 1); 
      $recentposts_bit['time']      = vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $recentposts_bit['lastpost']); 
      $recentposts_bit['replycount']    = vb_number_format($recentposts_bit['replycount']); 
      $recentposts_bit['views']      = vb_number_format($recentposts_bit['views']); 
  
      $recentposts_bits[] = $recentposts_bit; 
    } 
  
    $db->free_result($result);
    unset($recentposts_bit);
  
    $templater = vB_Template::Create('recentposts');
    $templater->register('recentposts_bits', $recentposts_bits);
  
    $recentposts['recentposts'] = $templater->render();
  
    vB_Template::preRegister('FORUMHOME', $recentposts);
  
    $template_hook[$vbulletin->options['posts_box_display']] .= $templater->render(); 
  
  }]=]=></phpcode>
      </plugin>
    </plugins>
    <phrases>
      <phrasetype name="GLOBAL" fieldname="global">
        <phrase name="latestposter" date="1340797950" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Posted By]=]=></phrase>
        <phrase name="latestpostforum" date="1340798007" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Forum]=]=></phrase>
        <phrase name="latestposts" date="1340797926" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Recent Posts]=]=></phrase>
        <phrase name="latestposttime" date="1340797983" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Post Date]=]=></phrase>
        <phrase name="recent_posts_index" date="1340797895" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Recent Posts]=]=></phrase>
      </phrasetype>
      <phrasetype name="vBulletin Settings" fieldname="vbsettings">
        <phrase name="setting_limit_posts_nr_desc" date="1340797181" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Enter here the number of the recent posts that you would like to show at the forum index. By default it will show 5 posts.]=]=></phrase>
        <phrase name="setting_limit_posts_nr_title" date="1340797181" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Recent Posts!]=]=></phrase>
        <phrase name="setting_posts_box_display_desc" date="1340797300" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Here you can choose the position where to display the Recent Posts Box.]=]=></phrase>
        <phrase name="setting_posts_box_display_title" date="1340797300" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Position!]=]=></phrase>
        <phrase name="setting_recent_posts_enable_desc" date="1340797080" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Here you can enable and disable the mod!]=]=></phrase>
        <phrase name="setting_recent_posts_enable_title" date="1340797080" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Enable?]=]=></phrase>
        <phrase name="settinggroup_recent_posts_index" date="1340796997" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Recent Posts v2]=]=></phrase>
      </phrasetype>
    </phrases>
    <options>
      <settinggroup name="recent_posts_index" displayorder="65535">
        <setting varname="recent_posts_enable" displayorder="10">
          <datatype>free</datatype>
          <optioncode>yesno</optioncode>
          <defaultvalue>0</defaultvalue>
        </setting>
        <setting varname="limit_posts_nr" displayorder="20">
          <datatype>number</datatype>
          <defaultvalue>5</defaultvalue>
        </setting>
        <setting varname="posts_box_display" displayorder="30">
          <datatype>free</datatype>
          <optioncode>radio:piped
  forumhome_above_forums|Header
  forumhome_wgo_pos5|Footer</optioncode>
          <defaultvalue>forumhome_above_forums</defaultvalue>
        </setting>
      </settinggroup>
    </options>
    <helptopics>
    </helptopics>
    <cronentries>
    </cronentries>
    <faqentries>
    </faqentries>
  </product>
  
  

 5. #4
  تاریخ عضویت
  Nov 2007
  محل سکونت
  کرج مهرویلا
  نوشته ها
  16,224
  سپاس ها
  3,278
  سپاس شده 22,459 در 9,375 پست

  پیش فرض پاسخ : عنوان پست در هک recent_posts چرا منقطع میشه . ؟

  شما میتونید در سایت ضمیمه کنید
  دوستان و همکاران عزیز
  در پیغام خصوصی به سوالات و موارد شما پاسخ داده نخواهد شد
  مگر انهایی که کار طراحی دارند
  لطفا مزاحم نشوید و در سایت مطرح بکنید


  در روزگاری که لبخند آدمها بخاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند آدمها ( کوروش کبیر )

  ساعات تماس : 10 & 14 - 18 & 23
  09386942162
  vbsaz.ir@gmail.com
 6. #5
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  نوشته ها
  6
  سپاس ها
  12
  سپاس شده 3 در 3 پست

  پیش فرض پاسخ : عنوان پست در هک recent_posts چرا منقطع میشه . ؟

  سلام .
  من در پست قبل ضمیمه کرده بودم .

  کد HTML:
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <product productid="recent_posts_index" active="1"> <title>Recent Posts v2</title> <description>It shows the last posts on index</description> <version>2.0</version> <url /> <versioncheckurl /> <dependencies> </dependencies> <codes> </codes> <templates> <template name="recentposts" templatetype="template" date="1344590076" username="Luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[<div class="collapse"> <div class="blockhead"> <h2><span class="forumtitle" style="padding-left: 5px">{vb:rawphrase latestposts}</span> <vb:if condition="!$show['collapsable_forums']"> <a class="collapse" id="collapse_recentposts" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse_40b.png" alt="" /></a> </vb:if> </h2> </div> <div class="blockbody" id="recentposts"> <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"> <tr> <td class="recentposts_top_td">{vb:rawphrase latestposts}</td> <td class="recentposts_top_td">{vb:rawphrase latestpostforum}</td> <td class="recentposts_top_td">{vb:rawphrase latestposter}</td> <td class="recentposts_top_td">{vb:rawphrase latestposttime}</td> <td class="recentposts_top_td" align="{vb:stylevar right}">{vb:rawphrase replies}</td> <td class="recentposts_top_td" align="{vb:stylevar right}">{vb:rawphrase views}</td> </tr> <vb:each from="recentposts_bits" value="recentposts_bit"> <tr class="recentposts_tr"> <td class="recentposts_td1"> <span style="float:right"> <vb:if condition="$recentposts_bit['taglist']"> <img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/tag.png" alt="{vb:raw recentposts_bit.taglist}" title="{vb:raw recentposts_bit.taglist}" /> </vb:if> <vb:if condition="$recentposts_bit['attach'] > 0"> <a href="javascript://" onclick="attachments({vb:raw recentposts_bit.threadid}); return false" rel="nofollow"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" alt="{vb:rawphrase x_attachments, {vb:raw recentposts_bit.attach}}" title="{vb:rawphrase x_attachments, {vb:raw recentposts_bit.attach}}" /></a> </vb:if> </span> <vb:if condition="$show['icon']"><img src="{vb:raw recentposts_bit.iconpath}" class="postimg" alt="{vb:raw recentposts_bit.icontitle}" border="0" /><vb:else /> <img src="http://www.dzairy.net/images/icons/icon1.png" class="postimg" alt="Post" border="0" /></vb:if> <a href="{vb:link thread, {vb:raw recentposts_bit}, {vb:raw recentposts_bit.pageinfo_lastpost}}#post{vb:raw recentposts_bit.lastpostid}" rel="nofollow"><vb:if condition="$recentposts_bit[newpost]"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/lastpost-right.png" alt="{vb:rawphrase go_to_last_post}" title="{vb:rawphrase go_to_last_post}" /></vb:if></a> <vb:if condition="$recentposts_bit['prefix']">{vb:raw recentposts_bit.prefix}</vb:if> <a href="{vb:link thread, {vb:raw recentposts_bit}, {vb:raw recentposts_bit.pageinfo_newpost}}" title="{vb:rawphrase go_first_unread_in_thread_x, {vb:raw recentposts_bit.fullthreadtitle}}"><vb:if condition="$recentposts_bit['newpost']"><b></vb:if>{vb:raw recentposts_bit.titletrimmed}<vb:if condition="$recentposts_bit['newpost']"></b></vb:if></a> </td> <td class="recentposts_td2"> <a href="{vb:link forum, {vb:raw recentposts_bit}, null, 'forumid', 'fullforumtitle'}" title="{vb:raw recentposts_bit.fullforumtitle}">{vb:raw recentposts_bit.forumtitle}</a> <span style="float: right;"> <a href="external.php?{vb:raw session.sessionurl}type=RSS2&amp;forumids={vb:raw recentposts_bit.forumid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/rss_40b.png" alt="{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}" title="{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}" /></a></span> </td> <td class="recentposts_td1"> <a class="username" href="/member.php?u={vb:raw recentposts_bit.lastposterid}">{vb:raw recentposts_bit.musername}</a> </td> <td class="recentposts_td2">           {vb:raw recentposts_bit.date} <span class="time">{vb:raw recentposts_bit.time}</span> </td> <td class="recentposts_td1" align="{vb:stylevar right}"> <a href="misc.php?do=whoposted&amp;t={vb:raw recentposts_bit.threadid}" onclick="who({vb:raw recentposts_bit.threadid}); return false;" class="understate" rel="nofollow">{vb:raw recentposts_bit.replycount}</a> </td> <td class="recentposts_td2" align="{vb:stylevar right}">           {vb:raw recentposts_bit.views}         </td> </tr> </vb:each> </table> </div> </div>]=]=></template> </templates> <stylevardfns> </stylevardfns> <stylevars> </stylevars> <plugins> <plugin active="1" executionorder="5"> <title>### Recent Posts ### Cache Template</title> <hookname>cache_templates</hookname> <phpcode><=!=[=C=D=A=T=A=[$cache[] = 'recentposts';]=]=></phpcode> </plugin> <plugin active="1" executionorder="5"> <title>### Recent Posts ### Forumhome Start</title> <hookname>forumhome_start</hookname> <phpcode><=!=[=C=D=A=T=A=[if ($vbulletin->options['recent_posts_enable']) {   foreach($vbulletin->forumcache AS $forum)   {     if (!$forum['displayorder'] OR !($forum['options'] & $vbulletin->bf_misc_forumoptions['active']))     {       $excluded_forum_ids .= ',' . $forum['forumid'];     }     $forumpermissions = $vbulletin->userinfo['forumpermissions']["{$forum['forumid']}"];     if (!($forumpermissions & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canview']) AND ($vbulletin->forumcache["{$forum['forumid']}"]['showprivate'] == 1 OR (!$vbulletin->forumcache["{$forum['forumid']}"]['showprivate'] AND !$vbulletin->options['showprivateforums'])))     {       $excluded_forum_ids .= ',' . $forum['forumid'];     }   }   unset($forumpermissions, $forum);   $excluded_forum_ids = substr($excluded_forum_ids, 1);   if ($excluded_forum_ids != '')   {     $excluded_ids = "AND thread.forumid NOT IN($excluded_forum_ids)";   }   $result = $vbulletin->db->query_read("     SELECT thread.*, user.userid, usergroupid, displaygroupid, username, icon.title as icontitle, icon.iconpath     FROM " . TABLE_PREFIX . "thread AS thread     LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "user AS user ON (user.userid = lastposterid)     LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "icon AS icon ON(icon.iconid = thread.iconid)     WHERE NOT ISNULL(thread.threadid) AND visible = '1' AND open != '10' $excluded_ids     ORDER BY lastpost DESC     LIMIT 0,".intval($vbulletin->options['limit_posts_nr'])."   ");    while ($recentposts_bit = $db->fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))   {     if ($recentposts_bit['lastpost'] > $vbulletin->userinfo['lastvisit'])     {       $recentposts_bit['newpost'] = true;     }      if (!empty($recentposts_bit['prefixid']))     {       $recentposts_bit['prefix'] = $vbphrase["prefix_{$recentposts_bit['prefixid']}_title_rich"].": ";     }          // get icon from icon cache       if ($recentposts_bit['iconid'])       {         $recentposts_bit['iconpath'] = $vbulletin->iconcache["$recentposts_bit[iconid]"]['iconpath'];         $recentposts_bit['icontitle'] = $vbulletin->iconcache["$recentposts_bit[iconid]"]['title'];       }        // show poll icon       if ($recentposts_bit['pollid'] != 0)       {         $show['icon'] = true;         $recentposts_bit['iconpath'] = vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('imgdir_misc') . "/poll_posticon.gif";         $recentposts_bit['icontitle'] = $vbphrase['poll'];       }       // show specified icon       // this looks obsolete -- there isn't anything that appears to set threadiconpath       // anywhere outside of this file.       else if ($recentposts_bit['iconpath'])       {         $show['icon'] = true;       }       // show default icon       else if (!empty($vbulletin->options['showdeficon']))       {         $show['threadicon'] = true;         $recentposts_bit['iconpath'] = $vbulletin->options['showdeficon'];         $recentposts_bit['icontitle'] = '';       }       // do not show icon       else       {         $show['icon'] = false;           $recentposts_bit['iconpath'] = vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('imgdir_statusicon') . "/post_old.png";         $recentposts_bit['icontitle'] = $vbphrase['post'];        }     $recentposts_bit['fullthreadtitle']  = strip_tags($recentposts_bit['title']);     $recentposts_bit['titletrimmed']    = fetch_trimmed_title($recentposts_bit['title'], 40);     $recentposts_bit['taglist']    = strip_tags($recentposts_bit['taglist']);     $recentposts_bit['fullforumtitle']    = strip_tags($vbulletin->forumcache["{$recentposts_bit['forumid']}"]['title_clean']);     $recentposts_bit['forumtitle']    = fetch_trimmed_title($recentposts_bit['fullforumtitle'], 25);     $recentposts_bit['musername']    = fetch_musername($recentposts_bit);     $recentposts_bit['date']      = vbdate($vbulletin->options['dateformat'], $recentposts_bit['lastpost'], 1);     $recentposts_bit['time']      = vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $recentposts_bit['lastpost']);     $recentposts_bit['replycount']    = vb_number_format($recentposts_bit['replycount']);     $recentposts_bit['views']      = vb_number_format($recentposts_bit['views']);      $recentposts_bits[] = $recentposts_bit;   }    $db->free_result($result);   unset($recentposts_bit);   $templater = vB_Template::Create('recentposts');   $templater->register('recentposts_bits', $recentposts_bits);   $recentposts['recentposts'] = $templater->render();   vB_Template::preRegister('FORUMHOME', $recentposts);   $template_hook[$vbulletin->options['posts_box_display']] .= $templater->render();  }]=]=></phpcode> </plugin> </plugins> <phrases> <phrasetype name="GLOBAL" fieldname="global"> <phrase name="latestposter" date="1340797950" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Posted By]=]=></phrase> <phrase name="latestpostforum" date="1340798007" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Forum]=]=></phrase> <phrase name="latestposts" date="1340797926" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Recent Posts]=]=></phrase> <phrase name="latestposttime" date="1340797983" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Post Date]=]=></phrase> <phrase name="recent_posts_index" date="1340797895" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Recent Posts]=]=></phrase> </phrasetype> <phrasetype name="vBulletin Settings" fieldname="vbsettings"> <phrase name="setting_limit_posts_nr_desc" date="1340797181" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Enter here the number of the recent posts that you would like to show at the forum index. By default it will show 5 posts.]=]=></phrase> <phrase name="setting_limit_posts_nr_title" date="1340797181" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Recent Posts!]=]=></phrase> <phrase name="setting_posts_box_display_desc" date="1340797300" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Here you can choose the position where to display the Recent Posts Box.]=]=></phrase> <phrase name="setting_posts_box_display_title" date="1340797300" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Position!]=]=></phrase> <phrase name="setting_recent_posts_enable_desc" date="1340797080" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Here you can enable and disable the mod!]=]=></phrase> <phrase name="setting_recent_posts_enable_title" date="1340797080" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Enable?]=]=></phrase> <phrase name="settinggroup_recent_posts_index" date="1340796997" username="luffy" version="2.0"><=!=[=C=D=A=T=A=[Recent Posts v2]=]=></phrase> </phrasetype> </phrases> <options> <settinggroup name="recent_posts_index" displayorder="65535"> <setting varname="recent_posts_enable" displayorder="10"> <datatype>free</datatype> <optioncode>yesno</optioncode> <defaultvalue>0</defaultvalue> </setting> <setting varname="limit_posts_nr" displayorder="20"> <datatype>number</datatype> <defaultvalue>5</defaultvalue> </setting> <setting varname="posts_box_display" displayorder="30"> <datatype>free</datatype> <optioncode>radio:piped forumhome_above_forums|Header forumhome_wgo_pos5|Footer</optioncode> <defaultvalue>forumhome_above_forums</defaultvalue> </setting> </settinggroup> </options> <helptopics> </helptopics> <cronentries> </cronentries> <faqentries> </faqentries> </product>

 7. #6
  تاریخ عضویت
  Nov 2007
  محل سکونت
  کرج مهرویلا
  نوشته ها
  16,224
  سپاس ها
  3,278
  سپاس شده 22,459 در 9,375 پست

  پیش فرض پاسخ : عنوان پست در هک recent_posts چرا منقطع میشه . ؟

  خیر دوست عزیز شما درون پست بصورت کد محتویات را قرار داده اید
  باید خود فایل xml را درون پست ضمیمه کنید
  دوستان و همکاران عزیز
  در پیغام خصوصی به سوالات و موارد شما پاسخ داده نخواهد شد
  مگر انهایی که کار طراحی دارند
  لطفا مزاحم نشوید و در سایت مطرح بکنید


  در روزگاری که لبخند آدمها بخاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند آدمها ( کوروش کبیر )

  ساعات تماس : 10 & 14 - 18 & 23
  09386942162
  vbsaz.ir@gmail.com
 8. 2 کاربر از پست مفید mr.bahram سپاس کرده اند .

  AKDISH (07-16-2013), dostanforumes (07-16-2013)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •