سلام


برای اینکه تعداد ارسالهای هرکاربر را در پست بیت لینک دار کنیم یعنی با کلیک برروی تعدا ارسالها در پست بیت تمام ارسالهای کاربر را نمایش دهد

ابتدا به Postbit_Legacy بروید و کد زیررا جستجو نمایید

کد:


  <dd>{vb:raw post.posts}</dd>


بجای آن کد زیر را قراردهیدکد:
  <dd><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=finduser&amp;userid={vb:raw   post.userid}&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1"   title="نمایش ارسالهای {vb:raw post.username}">{vb:raw   post.posts}</a></dd>
[برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] Postbit را ازجستجو نمایید و کد زیر را جستجو نمایید


کد:
  <dd>{vb:raw post.posts}</dd>
بجای آن کد زیر را قراردهید


کد:
 <dd><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=finduser&amp;userid={vb:raw   post.userid}&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1"   title="نمایش ارسالهای {vb:raw post.username}">{vb:raw   post.posts}</a></dd>
موفق باشید