سلام

این هک از طریق [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] کادربندی نمیشود چرا که قالب های آن از قسمت پلاگین ها فراخوانی میشود لذا برای کادربندی این هک به ادمین سی پی خود وارد شوید .

پلاگین و محصولات --> مدیریت پلاگین --> Put OS/Browser in Postbit

این قسمت رو ویرایش کنید.

اگر کلاس پست بیت شما post_field هست میتونید متسقیماً این کد ها رو جایگزین کنید :


کد:
if($vbulletin->options['osb_offon']){
	if($vbulletin->options['osb_sprites'])
	{
		$template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<div class="post_field"><dt>سیستم عامل و مرورگر </dt> <dd>';
		if($vbulletin->options['osb_system'] && $post['osb_system'] && !is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_system_noview'])))
		{
			$template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img class="' . $post['osb_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_system'] . '" /> ';
		}
		if($vbulletin->options['osb_browser'] && $post['osb_browser'] && !is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_browser_noview'])))
		{
			$template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img class="' . $post['osb_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_browser'] . '" /> ';
		}
		$template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .=  '</dd></div>';
	}else{
		$template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<dd>';
		if($vbulletin->options['osb_system'] && $post['osb_system'] && !is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_system_noview'])))
		{
			$template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img src="images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_sysicon'] . '.png" alt="' . $post['osb_system'] . '" /> ';
		}
		if($vbulletin->options['osb_browser'] && $post['osb_browser'] && !is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_browser_noview'])))
		{
			$template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img src="images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_icon'] . '.png" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />';
		}
		$template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .=  '</dd>';
	}
}در صورتی که کلاس شما تفاوت دارد میتوانید فقط نام کلس خود را با post_field جایگزین کنید .

موفق باشید